Türkçe

2020 Yılı Geçiş Belgelerinin Kullanıma Açılması

Sirküler Tarih/No:17.01.2020/50

Sayı

:197-00419

İstanbul,16.01.2020

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin 9. maddesinin 9. fıkrasının "Geçiş belgeleri her yılın son gününe kadar dağıtılır. 31 Ocak tarihine kadar geçerli geçiş belgelerinin kullanıma açılma tarihleri Genel Müdürlükçe belirlenir." hükmünü amir olduğu ifade edilmektedir.

2019 Yılı geçiş belgelerinin GEBOS sistemi üzerinden kontrol edildiği ve geçerliliği 31.1.2020 tarihine kadar olan 2019 yılına ait geçiş belgelerinin âtıl kalmaması gerektiği bildirilerek, bahse konu geçiş belgelerinde tasarruf sağlanması amacıyla;

- 2020 Yılına ait geçiş belgelerinin dağıtımında ekli listede yer alan tarihlerin dikkate alınması,

- Bahsi geçen ülkelere ait 2019 yılı geçiş belgelerinin belirtilen süreden önce tükenmesi halinde tükendiği tarihten itibaren 2020 yılı geçiş belgelerinin kullanıma açılması,

- Halihazırda 2019 yılı kotası tükenmiş olan geçiş belgelerinin dağıtımında 1.1.2020 tarihinin baz alınması,

- Henüz temin edilemeyen 2020 yılı geçiş belgelerinin yerine firmaların talep etmeleri halinde 2019 yılı geçiş belgesi verilmesi

hususları belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

EK: Liste (3 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Liste_Geçis Belgeleri.pdf 5.464,04 KB İndir