Türkçe

AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Kamu İstişare Süreci

Sirküler Tarih/No: 30.09.2020/594

Sayı

: 1141-04719

İstanbul,30.09.2020

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Avrupa Birliği (AB), Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM)'nın önemli politika araçlarından biri olarak addolunan sınırda karbon düzenleme mekanizmasının içeriğinin belirlenmesi ve bundan etkilenebilecek tüm paydaşlarla birlikte etkilerinin ele alınabilmesi adına 4 Mart 2020 - 1 Nisan 2020 tarihleri arasında bir "geri bildirim süreci” yürütüldüğü iletilmektedir.

Bu kapsamda, ilgili özel sektör temsilcilerimiz ile kamu kurumları tarafından Bakanlığa intikal ettirilen görüşler de dikkate alınarak ülke görüşü hazırlandığı ve Avrupa Komisyonu'na iletildiği ifade edilmektedir.

Avrupa Komisyonu tarafından sınırda karbon düzenleme mekanizmasının hayata geçirilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, bu defa, başlatılan kamu istişare süreci çerçevesinde bir örneği Ek-3'te iletilen anketin 28 Ekim 2020 tarihine kadar https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism/public-consultation anketi cevaplamak isteyen paydaşlar tarafından link üzerinden doldurulmasının beklendiği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi