Türkçe

Afrika Kalkınma Bankası'nın Ekvator Ginesi'nde Finanse Etmeyi Öngördüğü Projeler

Sirküler Tarih/No:27.01.2020/69

Sayı

:232-00563

İstanbul,24.01.2020

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ticaret Bakanlığı'na iletilen bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) yetkililerinin, Ekvator Ginesi'ne yönelik 2020 yılı kredi programını oluşturmak üzere bu ülkeyi ziyaret ettiği ve Banka'nın önümüzdeki dönemde Kamu Maliyesi Modernizasyon Destek Programının takvimini ve özel sektöre yönelik kredi dağılımını gözden geçireceğinin bildirildiği, AfDB'nin Ekvator Ginesi'nde finanse etmeyi planladığı projelerin aşağıdaki şekilde ifade edildiği belirtilmektedir.

a) Liman ve Havalimanı altyapılarından faydalanılarak fuarlar düzenlenmesinin teşviki programı,

b) Ekvator Ginesi'nde elektronik yönetim ve cazibenin artırılması için fiberoptik ağının geliştirilmesi programı,

c) Balıkçılık ve tarım sektörünün desteklenmesi programı,

d) Ekvator Ginesi ile Kamerun arasında Ntem Nehri üzerinde köprü inşa edilmesi projesi,

e) Kamu maliyesi yönetiminin iyileştirilmesi programı,

f) Sosyal sektörde insan kaynaklarının geliştirilmesi programı,

g) Bütçe destek programı,

h) Kariyer geliştirme programı.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi