Türkçe

Avustralya - Kuru Meyve Sanal Ticaret Heyeti

Sirküler Tarih/No: 29.09.2020/590

Sayı

: 148-04707

İstanbul,29.09.2020

 

İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda Kuru Meyve ve Mamulleri sektörüne yönelik olarak 11-13 Kasım 2020 tarihleri arasında "Avustralya - Kuru Meyve Sanal Ticaret Heyeti Programı” organize edilecektir. Program kapsamında katılımcı Türk firmaları ile Avustralyalı potansiyel ithalatçı firma temsilcileri arasında video konferans biçiminde ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilecektir.

Avustralya pazarına girmek / pazar payını artırmak isteyen kuru meyve ve mamulleri ihracatçısı firmalarımız için önemli bir fırsat oluşturacağı değerlendirilen "Avustralya Kuru Meyve Sanal Ticaret Heyeti” organizasyonumuz 2573 sayılı "Pazar Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi" Tebliği kapsamında gerçekleştirilecektir.

Ülkemizi de etkileyen küresel salgın ortamında ihracatımızın artırılması için iş olanaklarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek Sanal Ticaret Heyetimiz Kuru Meyve ve Mamulleri sektöründe iştigal eden en çok 20 ihracatçı firmamızın katılımı ile gerçekleştirilecek ve katılım talepleri kontenjan ölçüsünde ve başvuru sırasına göre değerlendirilecektir. "Avustralya - Kuru Meyve Sanal Ticaret Heyeti” organizasyonuna firmalarımız için katılım bedeli (genel organizasyon, B2B eşleştirme, teknik altyapı, reklam - tanıtım giderleri vs. harcamalara ilişkin) 200 ABD Doları'dır.

Avustralya - Kuru Meyve Sanal Ticaret Heyeti programına katılmak isteyen üyelerimizin ilişikte yer alan EK-B2 ve EK-B3 formlarını eksiksiz doldurarak en geç 1 Ekim 2020 Perşembe Günü saat 17:00'ye kadar Genel Sekreterliğimizin kurumeyve@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fındık - Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi

EK:
a)
Sanal Ticaret Heyeti Katılımcı Şirket Bilgi Formu (EK B-2)
b) Sanal Ticaret Heyeti Katılımcı Şirket Talep Yazısı (EK B-3)

Ayrıntılı bilgi için iletişim:
Fındık - Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi
E-posta: kurumeyve@iib.org.tr , Tel. : 0212 454 05 00
Samet Özgündüz (#1762), Erdal Başar (#1548), Görkem Bayar (#1043), Zühal Duman (#1763)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
EKB2_Sanal_Ticaret_Heyeti_Katilimci_Sirket_Bilgi_Formu.xlsx 30,57 KB İndir
EKB3_Sanal_Ticaret_Heyeti_Katilimci_Sirket_Talep_Yazisi.doc 79,00 KB İndir