Türkçe

ÇHC'ye İhracat

Sirküler Tarih/No:10.01.2020/27

Sayı

:80-00197

İstanbul,10.01.2020

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Pekin Ticaret Müşavirliği'nden Ticaret Bakanlığı'na iletilen bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Devlet Konseyi Tarife Komisyonu tarafından 23 Aralık 2019 tarihinde yapılan açıklamaya göre, ÇHC'nin 859 kalem üründe "en çok gözetilen ülke" (MFN) oranları üzerinden, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere gümrük vergisi indirimine gideceğinin bildirildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu ürünlerin GTİP kodları ile karşılaştırmalı vergi oranlarını içeren listeye http://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/201912/P020191220564315355326.pdf adresinden erişim sağlanabildiği; bu karar ile ülkemiz ihracatçı firmalarının bahse konu pazara girişte azalan gümrük vergileri sebebiyle avantaj elde edebileceğinin düşünüldüğü bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi