Türkçe

Chlorpyrifos-Methyl ve Chlorpyrifos MRL Değerleri

Sirküler Tarih/No:01.09.2020/520

Sayı

:1018-04242

İstanbul,31.08.2020

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

24 Temmuz 2020 tarihli ve L239/7 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve bir örneği ekte iletilen 2020/1085/EU sayılı Komisyon Tüzüğü kapsamında "chlorpyrifos-methyl" ve "chlorpyrifos” etken maddeleri için mevcut maksimum kalıntı limit (maximum residue limit-MRL) değerleri kaldırılmış olup, bahse konu maddeler için AB'nin referans laboratuvarlarınca tespit etme limiti (limits of determination) 0,01 mg/kg olarak belirlendiğinden bahisle;30 Temmuz 2020 tarihli ve L245/31 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanan ve 2020/1085/EU sayılı Komisyon Tüzüğü'nde düzeltme yapan kararda anılan Tüzüğün 13 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilerek, söz konusu düzeltme kararının da ekte iletildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: 1- 2020-1085- EU Uygulama Tüzüğü(2 sayfa)
       2- Düzeltme Kararı(14 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
2020-1085 EU.pdf 656,14 KB İndir
EU Duzeltme Karari.pdf 1.793,19 KB İndir