Türkçe

Destek Yönetim Sistemi (DYS)- DYS Kayıt İşlemleri-Süre Uzatımı

Sirküler Tarih/No:02.09.2020/525

Sayı

:328-04265

İstanbul,01.09.2020

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi : a) 09.03.2020 tarihli, 01780 sayılı duyurumuz. (Sirküler Tarih/No:09.03.2020/170)

        b) 01.04.2020 tarihli, 02145 sayılı duyurumuz. (Sirküler Tarih/No:01.04.2020/230)

        c) 01.07.2020 tarihli, 03377 sayılı duyurumuz. (Sirküler Tarih/No:02.07.2020/397)

Bilindiği üzere, Ticaret Bakanlığından alınan 31.12.2019 ve 02.01.2020 tarihli yazılara istinâden, İhracat ve Hizmet Sektörü Destekleri ile Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası, Belgesiz İhracat Kredileri programlarına yönelik süreçlerin dijital ortamda yürütülmesini sağlayacak Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sisteminde (DYS) yararlanıcıların sistemde tanımlanması ve kullanıcıların yetkilendirilmesi ile sistemin işleyişine yönelik hususların yer aldığı Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliğinin (İhracat:2019/7), 3/12/2019 tarihli ve 30967 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği; bu kapsamda, 31/03/2020 tarihinden itibaren yapılacak yeni başvuruların, sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden kabul edilebileceği itibariyle, yararlanıcıların DYS üzerinden başvurularını iletebilmesi için sistemde tanımlı olmaları ve kendileri adına iş ve işlemleri yapacak olan kullanıcıları yetkilendirmelerinin zorunlu olduğu; bu çerçevede, düzenlenen mevzuat ile gerekli bilgi ve belgelere Ticaret Bakanlığı web sitesi https://www.ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-dys adresi ile Genel Sekreterliğimiz web adresinden ulaşılabileceği; yanı sıra, DYS'yi kullanacak yararlanıcıların, sisteme "yararlanıcı tanımlama” ve destek başvurusu yapacak "kullanıcıların yetkilendirmesi” işlemleri için yukarıda belirtilen adreslerden erişim sağlayarak, başvuru için gerekli belgeleri ve ekleri doldurarak şahsen veya pdf formatında KEP aracılığıyla üyesi olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine (İBGS) iletmesi gerektiği, ilgi a'da kayıtlı duyurumuzla bildirilmiş; yine, mezkur Bakanlıktan alınan 30.03.2020 ve 31.03.2020 tarihli yazıya istinâden, sırasıyla, mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğlerin mer'i Genelgelerinin yürürlüğünün 30/06/2020'ye kadar uzatıldığı; 31/12/2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin 30/06/2020 tarihine kadar fiziksel ortamda da tekemmül ettirilebileceği ilgi b'de kayıtlı duyurumuzla bildirilmiş; müteakiben bahse konu iş ve işlemlere ilişkin sürenin 01/09/2020 tarihine kadar uzatıldığı da ilgi c'de kayıtlı duyurumuzla, bildirilmişti.

Bu defâ, mezkur Bakanlıktan alınan, 31/08/2020 tarihli yazıya istinâden, bahse konu iş ve işlemlere ilişkin sürenin 30/09/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatıldığı hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Tarımsal İadeler