Türkçe

DFİF Yönetmeliği

Sirküler Tarih/No:07.09.2020/530

Sayı

:332-04328

İstanbul,04.09.2020

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığından alınan 02/09/2020 tarihli yazıda, bilindiği üzere, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında yapılan ödemelere ilişkin iş ve işlemlerin, "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yürütülmekte olduğu ifâde edilerek, bahse konu yönetmelik kapsamında, ihracata yönelik devlet yardımları ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin, DYS üzerinden yürütülmesini sağlamak üzere ilgili maddelerinde gerekli düzenlemelerin yapılmış olduğu anılan yönetmeliğin, 02/09/2020 tarihli ve 31232 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanarak yürürlüğe girdiğinin bildirildiği hususu, bilgilerine sunulur.*

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Tarımsal İadeler

* İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

** İlgili diğer (en son) duyurumuz: Destek Yönetim Sistemi (DYS) - DYS Kayıt İşlemleri - Süre Uzatımı (Sirküler Tarih/No:02.09.2020/525)