Türkçe

DYS Yararlanıcı Tanımlama ve Kullanıcı Yetkilendirme

Sirküler Tarih/No:22.09.2020/569

Sayı

:253-04579

İstanbul,21.09.2020

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi : a) 09.03.2020 tarihli, 01780 sayılı duyurumuz. (Sirküler Tarih/No:09.03.2020/170)

        b) 01.04.2020 tarihli, 02145 sayılı duyurumuz. (Sirküler Tarih/No:01.04.2020/230)

        c) 01.07.2020 tarihli, 03377 sayılı duyurumuz. (Sirküler Tarih/No:02.07.2020/397)

        d ) 01.09.2020 tarihli, 04265 sayılı duyurumuz (Sirküler Tarih/No:02.09.2020/525)

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda,

Bilindiği üzere İhracat ve Hizmet Sektörü Destekleri ile DİR, HİR, VRHİB ve Belgesiz İhracat Kredileri programlarına ilişkin süreçlerin dijital ortamda yürütülmesini sağlayan Destek Yönetim Sistemi 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla yararlanıcı kayıt işlemlerine açıldığı,

Mevzuat gereği, 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren yararlanıcıların ilgili İhracat ve Hizmet Sektörü Destekleri ile DİR, HİR, VRHİB ve Belgesiz İhracat Kredileri başvurularının sadece DYS üzerinden yapılabilecek olması nedeniyle, sisteme tanımlanmamış ihracatçılarımıza duyurularınızın sisteme kayıt yaptırmaları yönünde yinelenmesi ve kayıt işlemlerinin ivedilikle tekemmül ettirilmesinin gerektiği,

Bununla birlikte, yararlanıcılar tarafından hâlihazırda kurumumuza iletilen destek başvurularının incelenmesi öncesinde, başvuru sahibi yararlanıcıların DYS kayıtlarının kontrol edilmesi ve DYS kaydını yaptırmamış olan başvuru sahiplerinin destek başvurularının DYS kaydı yaptırılıncaya kadar değerlendirmeye alınmayacağı bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
İhracat İadeleri Şubesi