Türkçe

Fas'a İhracat

Sirküler Tarih/No:10.01.2020/24

Sayı

:74-00188

İstanbul,10.01.2020

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Rabat Ticaret Müşavirliği'nden Ticaret Bakanlığı'na iletilen bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan bir duyuruda, Fas'a ithal edilen sanayi ürünlerinin yerel mevzuat çerçevesinde uygunluk kontrollerinin 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren dış kaynak kullanılarak gerçekleştirilmeye başlanılacağı, bu kapsamda adı geçen Faslı Bakanlıkla Fransız Bureau Veritas, Alman TUV Rheinland ve İspanyol ApplusFomento firmaları ile anlaşma sağlandığı, bahsi geçen tarihten itibaren kontrole tabi olan sanayi ürünlerinin ithalatçıları tarafından anlaşmalı şirketlerden sağlanan uygunluk sertifikalarının ibrazının zorunlu hale geleceği ifade edilmektedir.

Bazı ürünlerin uygunluk kontrollerinin, anlaşmalı şirketler tarafından, Fas gümrük kontrol noktalarında gerçekleştirileceği ifade edilirken, bahse konu ürünlerin; otomobil yedek parçaları, yapı malzemeleri: seramik fayans, çimento, sızdırmazlık levhaları, sıhhi ürünler, musluklar, plastik borular, ahşap paneller, gazlı cihazlar, filmaşin ve beton demiri, elektronik ürünleri, battaniyeler, halılar ve bebek bezi olarak sıralandığı; söz konusu listeye ilişkin ürün kodları ile detaylı bilgileri içeren dokümana http://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/Liste%20des%20produits%20controles%20%20au%20MAROC%20V1.pdf linkinden ulaşılabildiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, liste kapsamı dışında kalan sanayi ürünlerinde uygunluk kontrollerinin çıkış ülkelerinde gerçekleştirileceği, 20 Nisan 2020 tarihine kadar tanımlanan geçiş döneminde ise ithalatçılara yukarıda belirtilen ürünler dışında kalan tüm sanayi ürünleri için Fas gümrük noktalarında uygunluk kontrollerini gerçekleştirme imkânı tanınacağı hususuna yer verildiği bildirilmektedir.

Genel uygulama bilgileri, mevzuat ve mezkûr kamuoyu duyurusuna http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/refonte-du-syst%C3%A8me-de-contr%C3%B4le-des-produits-industriels-externalisation-du-contr%C3%B4le-%C3%A0-l linkinden erişim sağlanabildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi