Türkçe

Helal Akreditasyon Tebliğ Taslağı

Sirküler Tarih/No:17.01.2020/48

Sayı

:192-00405

İstanbul,16.01.2020

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Helal Akreditasyon Kurumu'nun bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda; 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 7060 sayılı Kanun ve 4 no.lu "Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"nin on beşinci bölümü hükümleri çerçevesinde, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli, Ticaret Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olarak Helal Akreditasyon Kurumu'nun (HAK) kurulduğu ve HAK'ın temel faaliyet alanı olan helal akreditasyon hizmetine başlayabilmesi amacıyla Kurum görev ve iştigal alanı çerçevesinde alt mevzuat çalışmalarına devam edildiği ifade edilmektedir.

16 Ekim 2019 tarihli ve 30920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik" kapsamında hazırlanan ekli "Helal Akreditasyonun Askıya Alınması, Kapsamının Daraltılması veya Geri Çekilmesine ilişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ Taslağı"na ilişkin uygulamaya esas alınmak üzere görüş ve önerilere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen üyelerimizin anılan Tebliğ'e ilişkin görüş ve önerilerinin ekli form vasıtasıyla en geç 23 Ocak 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK:
1 - Tebliğ Taslağı (5 sayfa)
2 - Form (1 sayfa

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_Helal Akreditasyon.docx 11,00 KB İndir
Helal Akreditasyon Teblig Taslagi.pdf 751,22 KB İndir