Türkçe

Helal Belgelendirme

Sirküler Tarih/No:15.09.2020/552

Sayı

:1092-04488

İstanbul,15.09.2020

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK)'ndan alınan bir yazıda; HAK'ın, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) bağlı kuruluşu olan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) standardizasyon yaklaşımı çerçevesinde helal ürün ve hizmet belgelendirmesinin akreditasyonu faaliyetini yürüttüğünden bahisle, Kurumlarınca, yurt içinden ve dışından kendisine gelen helal akreditasyon başvuruları başta pek çok İİT üyesi ülke olmak üzere uluslararası alanda kabul gören SMIIC helal standardizasyon yaklaşımı uyarınca işleme alındığı; bu başvuruların hem SMIIC standartları hem de ilgili ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirildiği bildirilmektedir.

Gerek ülkemizde gerek dünyada helal belgelendirmesi alanında güvenilir akreditasyon mekanizması kurulması çalışmaları çerçevesinde; HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan alınacak belgelerin, 'Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)-İşletme Geliştirme Destek Programı Belgelendirme Desteği' kapsamına alındığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum veya kuruluşlardan alınacak belge ücretleri ve ayrıca, müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, test ücretinin de destek kapsamında olduğu ve destek oranının %60 (altmış) olduğu belirtilmektedir.

Destek ile ilgili detay bilgiye KOSGEB internet sitesi üzerinden erişim sağlanabildiği hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

İlgili Bağlantı: www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6798/isletme-gelistirme-destek-programı