Türkçe

ICS Lider Bakış Serileri

Sirküler Tarih/No:02.09.2020/528

Sayı

:391-04279

İstanbul,02.09.2020

GEMİ YAT VE HİZMETLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Deniz Ticaret Odası'ndan Deniz Ticaret Odası'na iletilen yazı ile, ICS tarafından taşımacılık sektörünü etkileyen işletim ortamındaki değişiklikleri daha iyi anlamak için 9 Eylül 2020 tarihinde üst düzey katılımcılarla çevrimiçi formatta "ICS Lider Bakışı Serileri” nin (ICS Leadership Insights Series) gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

ICS Başkanı Sayın Esben POULSSON Başkanlığında gerçekleştirilecek ICS serilerinin, COVID-19 salgınından sonra oluşan küresel değişiklikleri tartışmaya ve ekonomik büyüme, istikrar ve dayanıklılığa geri dönmek için bir yol haritası oluşturmaya yönelik sektör liderlerini, karar alıcılarını ve finans uzmanlarını bir araya getirmeyi amaçladığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, 9 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan "COVID-19 Salgının Etkisinin Analizi" konulu ilk serinin yanı sıra, 14 Eylül 2020 tarihinde "COVID-19 Salgını Sonrasında İyileşme Planlaması - İş Dünyasını Ne Bekliyor", 14 Ekim 2020 tarihinde "Yeni Normlar Ne Olacak? Belirsiz Bir Geleceği Planlamak- Geleceğe Yatırım" ve 28 Ekim 2020 tarihinde "COVID-19 Salgını Sonrası Bir Dünyada Deniz Taşımacılığının Dekarbonizasyon Gündemi Nerede Yer Alıyor?" konularının da müteakip seri görüşmelerde yer alacağı bildirilmekte olup, konuya ilişkin detaylı bilgi ve kayıt işlemleri Deniz Ticaret Odası'nın web sayfasında https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/sirkuler/-ics-lider-bakisi-serileri--ics-leadership-insights-series-hk-12182  adresinde yer almaktadır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi Birliği Koordinasyon Şubesi