Türkçe

İhracatçının Sesi Anketi

Sirküler Tarih/No:21.09.2020/568

Sayı

:1103-04541

İstanbul,17.09.2020

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, Türk Eximbank'ın; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurtdışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesi amacıyla faaliyet gösterdiği ifade dilmektedir.

Ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde, ekonomimizin hedefleri doğrultusunda ülkemizin güçlenmesi ve ihracatın artmasının büyük önem arz ettiği; bu amaçla Türk Eximbank ve TİM başta olmak üzere, diğer paydaşlar ile birlikte ihracat stratejimize yeni bir yön vermek ve bu ekosistemi örnek başarılı ülke modellerine benzer şekilde geliştirmek için bir dönüşüm projesi başlatıldığı belirtilmektedir.

Projenin şekillenmesi ve stratejinin belirlenmesinde ihracatçılarımızın önerileri ve katkılarından faydalanılmasının planlandığı; özellikle ihracat konusunda yaşanılan sıkıntılar ve ihracatı arttırma yönündeki beklentilerin belirlenmesinin yeni stratejilerin hizmete sunulmasındaki hizmetlerin ve açılımların arttırılmasında rol oynayacağı bildirilmektedir.

Gerçekleştirilecek dönüşüme ışık tutulması amacıyla TİM ve Türk Eximbank işbirliğinde bir anket hazırlandığı; hazırlanan ankete ihracatçıların katkılarının yol gösterici olmasının hedeflendiği ve ihracatçılarımızın sesinin duyurulmasında da önemli bir fırsat yaratacağının düşünüldüğü ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, beş ana bölümden oluşan ve "genel faaliyet bilgileri, dış ticaret bilgileri, ihracata yönelik ihtiyaç ve kısıtlar, farkındalık (finansman/Eximbank farkındalığı ve deneyimi) ihracat yapma potansiyeli” konularının yer aldığı https://tim.org.tr/tr/anket linkinde bulunan anketin doldurulmasının önem arz ettiği belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Ek: Anket Bilgilendirme Görseli (1 sayfa).

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
IHRACATIN-SESI.jpg 942,57 KB İndir