Türkçe

İhracı Kaydı Bağl Mallar Listesi

Sirküler Tarih/No:07.11.2022/669

Sayı

:454-5114

İstanbul,07.11.2022

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, 07/09/2022 tarih ve 31946 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişki Tebliğ (İhracat: 2006/7) 'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/7) marifetiyle "Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış ve konserve edilmiş) Diğerleri: (GTP:2002.90) (Salça) ” eşyası İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne eklenmiştir. Mezkûr ürünlerle ilgili Ticaret Bakanlığınca bu eşyanın ihracatının kayıt işlemlerinde Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği koordinatör olarak atanmış olup; kayıt işlemleri yalnızca bu birlikçe gerçekleştirilmektedir.

Orta Anadolu İhracatçı Birliklerinden Birliğimize ulaşan bir yazıda, mevzu bahis eşyanın ihracat prosedüründe değişikliğe gidildiği ve söz konusu eşyanın ihracat prosedürü ile ilgili bilgi almak için Genel Sekreterlikleri Kayda Bağlı İhracat birimi ile iletişime geçilmesinin beklendiği belirtilmektedir.

Bilginize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Su Ürünleri ve Yaş Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi

OAİB Kayda Bağlı İhracat Birimi :

Telefon:0312 4472740
Dahili:278 / 277 / 175 / 243