Türkçe

İncir İlk Yükleme Tarihi

Sirküler Tarih/No:07.09.2020/532

Sayı

:138-04348

İstanbul,07.09.2020

İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 03.09.2020 tarihli bir yazıda özetle;

· 2020 mahsulü kuru incir ilk yükleme/ihracat tarihinin belirlenmesi amacıyla 2 Eylül 2020 tarihinde Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu ve akabinde kuru incir ihracatçı firma temsilcilerinin katılımları ile Danışma Niteliğinde Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildiği,

· Anılan toplantılarda yapılan değerlendirmeler çerçevesinde, 2020 ürünü kuru incirin ilk yükleme tarihinin 30 Eylül 2020 Çarşamba Günü olarak belirlendiği, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından uygun görülmesi sonrasında bu tarihin Ticaret Bakanlığı onayına sunulacağı, Bakanlık onayı alındığında bilahare duyuru yapılacağı,

· Söz konusu tarihin ilgili üyelere duyurulması

hususları bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi