Türkçe

Jean Monnet Burs Programı 2021-2022 Akademik Yılı

Sirküler Tarih/No:25.09.2020/580

Sayı

:1131-04669

İstanbul,25.09.2020

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; ülkemizin Avrupa Birliği (AB) üyeliği hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesi ve AB müktesebatının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan idari kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programının 2021-2022 akademik yılı duyurusunun 9 Eylül 2020 tarihinde yayımlandığı ve programın son başvuru tarihinin 17 Kasım 2020 olduğu bildirilmektedir.

2021-2022 Akademik yılında 160 civarında kişinin yararlanabileceği Jean Monnet Burs Programı kapsamında kamu sektörüne %50, üniversitelere %30, özel sektöre ise %20 oranında kontenjan ayrıldığı; bursun kapsamı, başvuru koşulları ve sınav sürecine ilişkin gerekli tüm bilgi ve belgelerin Avrupa Birliği Başkanlığı (http://www.ab.gov.tr/) ve Janet Monnet Burs Programının (http://www.jeanmonnet.org.tr/) internet sitelerinde yer aldığı belirtilmektedir.

Jean Monnet bursiyerlerinin, AB üyesi ülkelerde AB müktesebatının çeşitli başlıklarında yüksek lisans ve araştırma programlarına katıldığı, AB'ye ilişkin önemli bir birikim ve vizyonla ülkemize geri döndüğü ve edindikleri deneyimlerle Türkiye'nin AB üyelik sürecine farklı boyutlarda değerli katkılar sağladığı ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi