Türkçe

Kağıtsız İhracat Uygulaması

Sirküler Tarih/No:10.01.2020/22

Sayı

:76-00190

İstanbul,10.01.2020

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; İhracatta Dijital Gümrük Uygulaması kapsamında ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin kağıt ortamında basımı, ibrazı, yükümlüye verilmesi ve saklanması uygulamasına son verildiğinden bahisle, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin beyan sahibi tarafından elektronik imza ile imzalanmakta, bu beyannameye ilişkin gümrük idaresince gerçekleştirilen tüm işlemlerin elektronik imza ile yapıldığı ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin ihracatçı ile elektronik ortamda paylaşılmakta olduğu ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, ihracatın gerçekleştirildiği ülke tarafından ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tasdikli örneğinin talep edildiği durumlarda, ihracatçılarca ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin ibraz edilebilmesi ve ibraz edilen beyannamenin doğrulamasının yapılabilmesini teminen, gümrük işlemleri tamamlanan gümrük beyannamesine kare kod atanarak, GET-APP uygulaması üzerinden "e-imzalıdır” ibareli olarak beyannamenin çıktısının alınmasının ve beyanname çıktısında yer alan kare kodun cep telefonu vb. mobil araçlarla okutulması suretiyle yönlendirilen Bakanlık e-TCGB doğrulama ekranından beyannamenin doğrulamasının yapılmasının sağlandığı belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi