Türkçe

Kolay İhracat Platformu

Sirküler Tarih/No: 18.09.2020/562

Sayı

: 1106-04548

İstanbul,18.09.2020

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; yurt dışı pazarlara girişte gereksinim duyulan ve pazarlama stratejilerine yön veren bilgilerin tek kanaldan ihracatçıya ulaştırılması ile hedef pazar tespiti kapsamında bir karar destek mekanizması sunması amacıyla geliştirilen "Kolay İhracat Platformu”nun Ticaret Bakanı Ruhsar PEKCAN'ın teşrifleri ile gerçekleştirilen Lansman ile kamuoyuna duyurulduğu ve hizmete açıldığı belirtilmektedir.

Söz konusu platformla, ihracatçılar için hayati nitelikte sayılabilecek ve farklı kaynaklardan farklı formatlarda toplanıp paylaşılmakta olan birçok bilginin birbirini tamamlayan kullanıcı dostu bir yaklaşımla sistematik bir şekilde ihracatçıya sunulması ve ihracata ilişkin kararlara yönelik bir yol haritası ortaya konulmasının amaçlandığından bahisle; "Kolay İhracat Platformu”nun, daha fazla ihracatçımızın yurt dışı pazarlara gerekli bilgi donanımına sahip olarak ve somut veriler üzerinden gerçekleştirilen analizlere dayalı sistematik bir bakış açısıyla açılabilmelerini teminen basın ve sosyal medya yoluyla ve web sayfaları, yayınları ve diğer yöntemlerle tanıtımının devam ettirildiği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

KOLAY İHRACAT PLATFORMU: https://www.kolayihracat.gov.tr/