Türkçe

Rusya Federasyonu'na Domates İhracatı

Sirküler Tarih/No: 03.01.2020/02

Sayı

:1-00034

İstanbul,03.01.2020

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan gelen bir yazıda; Rusya Federasyonu tarafından ülkemiz menşeli domates ithalatında 01/11/2017 tarihinden itibaren kümülatif olarak uygulanmakta olan 100 bin tonluk kota miktarının Rus Tarım Bakanlığınca 2019 yılı Nisan ayı sonunda 150 bin ton mertebesine yükseltildiği ve söz konusu kotanın takibatının Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince iletilen haftalık rakamlar doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından yapıldığı kaydedilmektedir.

Mezkur yazıda devamla; 29 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 135 bin ton seviyelerine ulaşılmış olduğu ve Ticaret Bakanlığının söz konusu kota uygulamasının kaldırılmasına yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı ile de koordineli bir şekilde Rus makamları nezdinde girişimlere devam ettiği belirtilmektedir.

Bu cihetle, ihracatçılarımızın sevkiyat aşamasında sorun yaşamamak adına mevcut durumda 150 bin ton olarak tahsis edilen ithalat miktarının müteakip süreçte gerçekleştirilecek olan ihracat neticesinde tamimiyle kullanılması ihtimalini göz önünde bulundurmaları hususuna vurgu yapılmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Yaş Meyve Birliği Koordinasyon Şubesi