Türkçe

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına ilişkin Genelge

Sirküler Tarih/No: 03.01.2020/01

Sayı

:2-00022

İstanbul,02.01.2020

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın üyemiz,

Bilindiği üzere, Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin, firmaların müracaati, 2020 yılında gerçekleşen ihracat için de geçerli, 2018/12 sayılı Karara ilişkin, "Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin, 2018/12 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı'na Ait Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Genelge” (eski genelge) çerçevesinde tekemmül ettirilmektedir.

Bu defâ, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 31/12/2019 tarihli, 50902321 sayılı yazıda, özetle;

-"Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin, 2018/12 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararının Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi (DYS) Üzerinden İşleyişine Dâir Genelge”nin (yeni genelge) onaylanarak, 01/01/2020 itibariyle, yürürlüğe girdiği;

-"Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin, 2018/12 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı'na Ait Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Genelge”nin (eski genelge), yürürlükten kaldırıldığı; ancak, geçici madde gereği, 31/03/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil), eski genelgenin de yürürlükte kalmaya devam edeceği;

-31/03/2020 tarihini müteâkiben ise Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin başvuruların, yeni genelgenin âmir hükmü gereği, tamamen, DYS üzerinden alınacağı;

bildirilmektedir.

Bu itibarla, Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin, başvuru şekline dâir, değişen durum nedeniyle, muhtemel hak kaybına mahal verilmemesini teminen, müteyakkız olunması hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Tarımsal İadeler Şubesi