Türkçe

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Japonya ve Singapur

Sirküler Tarih/No:21.09.2020/565

Sayı

:1111-04554

İstanbul,21.09.2020

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantıları düzenleneceğinden bahisle, 22 Eylül 2020 Salı günü 10.00- 11.30 saatleri arasında Singapur'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve 24 Eylül 2020 Perşembe günü 10.00-11.30 saatleri arasında Japonya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı e-sohbet toplantılarının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Singapur ile E-Sohbet Toplantısı: https://dtuegm.ticaret.gov.tr/haberler/ticaret-musavirlerimizle-elektronik-sohbetler-singapur  

Japonya ile E-Sohbet Toplantısı: https://dtuegm.ticaret.gov.tr/haberler/ticaret-musavirlerimizle-elektronik-sohbetler-japonya