Türkçe

Yurtdışı Teminat Mektubu Programı

Sirküler Tarih/No:17.09.2020/558

Sayı

:400-04536

İstanbul,17.09.2020

 

GEMİ, YAT VE HİZMETLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türk Eximbank tarafından "Yurt Dışı Teminat Mektubu Programı” uygulanmaya başlanmış olup müteahhitlik ve gemi inşa sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile yurt içinde ihracata yönelik yatırım malı üretimi yapan firmaların mevcut pazarlarda kalıcılığının sağlanmasının yanı sıra yeni pazarlara açılmaları ve yurt dışında daha fazla iş üstlenmelerinin önünün açılmasını teminen söz konusu firmaların yurt dışı işlerinde ihtiyaç duydukları teminat mektupları düzenlenecektir.

Program kapsamında yurt dışı işveren ihale makamına/alıcı firmaya ya da işveren makamın/alıcı firmanın bankasına muhatap;

- Geçici teminat mektubu

- Avans teminat mektubu

- Kesin teminat mektubu

- Teminat akreditifi (Stand-by L/C) talepleri karşılanabilecektir.

Yurt dışı teminat mektubu programından, yurt dışında proje üstlenmiş müteahhitlik sektörü ve gemi inşa sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile ihracata yönelik sipariş esasına göre yatırım malı üretimi yapan ihracatçı firmalar yararlanabileceklerdir.

Düzenlenecek teminat mektubu tutar ve vadesi, proje ve sözleşmede öngörülen tutar ve vade ile uyumlu olacak şekilde belirlenecek; düzenlenecek teminat mektuplarına ilişkin olarak teminat mektubu komisyonu tahsil edilecektir. Teminat mektubu komisyon oranları, firma kredibilitesi ve proje, alıcı, ülke riski vb. faktörlerin değerlendirilmesi neticesinde Türk Eximbank tarafından işlem bazında belirlenecek ve tutarları firmalardan peşin olarak veya 3'er aylık dönemlerde tahsil edilecektir.

Program kapsamında bir firma lehine düzenlenecek toplam garanti tutarı, firmanın mali yapısının ve projenin değerlendirilmesi neticesinde Türk Eximbank tarafından belirlenecek ve proje kapsamında, proje bedelinin asgari %30'u oranında Türk mal ve/veya hizmet katkısı koşulu aranacaktır.

Konuya ilişkin detaylı bilgilere Türk Eximbank'ın internet portalında, https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler/orta-uzun-vadeli-ihracat-kredileri/yurt-disi-teminat-mektubu-programi  adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi-Su Ürünleri Birlikleri Koordinasyon Şubesi