Türkçe

Yürürlük Süresi Dolan Ulusal Meslek Standartları

Sirküler Tarih/No:17.03.2021/214

Sayı

:334-01077

İstanbul,12.03.2021

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda; Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) koordinasyonunda "Ticaret” sektöründe yürütülen çalışmalar kapsamında 2016 yılı içerisinde hazırlanan 4 adet Ulusal Meslek Standardının (UMS) ve bu UMS'leri kaynak alan 6 adet Ulusal Yeterliliğin yeniden değerlendirilmesini teminen ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak görüş ve önerilere ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Bu çerçevede, TİM'e iletilmesini teminen ticaret sektöründe hazırlanan ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin güncelleme çalışmalarında kullanılmak üzere üyelerimizin görüş ve değerlendirmelerinin aşağıdaki linkte yer alan formlara işlenerek 18 Mart 2021 Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.og.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Not: http://link.myk.gov.tr/guncelleme/ adresinden ulusal meslek standartları ile ulusal yeterliliklerle güncelleme formlarına ulaşılabilmektedir.