Türkçe

Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgesi

Genelgeler

Dahilde ve Hariçte İşleme Birimleri ile ilgili genel mevzuat

Tebliğler

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Tebliğleri

Sık Sorulan Sorular

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi ile sıkça sorulan sorular