Türkçe

Karton Ambalaj ve Kağıt Ürünleri Tasarım Yarışması

 

İSTANBUL MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

VI. ULUSAL KARTON AMBALAJ VE KAĞIT ÜRÜNLERİ TASARIMI

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği organizatörlüğü, Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği'nin katkılarıyla, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin izin ve destekleriyle, değişen teknolojiye ayak uyduran ve çevre dostu karton ambalaj ve kağıt ürünlerinin tasarlanması ve bu alanlardaki genç tasarımcıların ülkemize kazandırılması amacıyla "Karton Ambalaj ve Kağıt Ürünleri Tasarım Yarışması” düzenlenmektedir.


1-
YARIŞMANIN AMAÇLARI

Karton Ambalaj ve Kağıt Ürünleri Tasarım Yarışmasının temel amaçları arasında,

 • Karton ambalaj ve kağıt ürünlerinin ihracatında rekabet sağlayıcı çözümler üretmek ve sektörün rekabet gücünü artırmak,
 • Karton ambalajın, çevreyi kirletmeyen çağdaş bir ambalaj olarak tanıtımını, kullanımını teşvik etmek ve yaygınlaştırmak,
 • Sektörün gelişimine katkıda bulunmak,
 • Çevreyi daha fazla korumak,
 • Tasarımın sektör için önemini vurgulamak ve tasarım fikrini teşvik etmek,
 • Endüstriyel tasarım etkinliklerini yaygınlaştırmak ve özendirmek,
 • İhracat potansiyeline sahip karton ambalaj ve kağıt ürünleri tasarımlarının ortaya çıkarılmasında aracı olmak,
 • Türkiye'de üretici firmalar ile sektöre ilgi duyan genç dinamik tasarımcı adayları sektör bünyesinde buluşturmak,
 • Geleceğin karton ambalaj ve kağıt ürünleri pazarında söz sahibi olabilecek ürünlerin geliştirilmesine öncü olmak yer almaktadır.


2-
YARIŞMANIN KONUSU

Yarışma iki farklı temada düzenlenmektedir. Bunlar:

I. Karton ambalaj (Kartondan mamul, iki veya üç boyutlu, düz, katlamalı, katlamalı + yapıştırmalı, her ebatta ambalaj malzemesini ifade eder): Çevreye duyarlı, fonksiyonel, estetik, dayanıklı, ergonomik, çağdaş çizginin gereklerine uygun, ihraç potansiyeline sahip, katma değer yaratan, sektöre ışık tutabilecek nitelikte ürünler,

II. Kağıt ürünleri (Kağıt veya karton, mukavva, oluklu mukavvadan mamul) Kağıt ürünleri tasarımı, fonksiyonel ve inovatif düşünceyi içinde barındırması ile şekillenir. Ürünler hem görselliği içermeli, hem de seri ve özel üretime uygunluk taşımalıdır.

Kağıt ürünleri geliştirilirken kullanılacak malzeme seçimi doğru yapılmalıdır. Bu malzemeler üzerine yapılacak baskı, kesim ve ciltleme teknikleri en doğru şekilde uygulanmalıdır. Ürün tasarımı projeleri yenilikçi ve yaratıcı fikirler ile donatılıp, yüksek kalite ve kısa zamanda piyasaya sunulmasını sağlayacak şekilde projelendirilmelidir.

Kağıt ürünleri projesi geliştirirken, mevcut ürünlerden veya benzer ürünlerden yola çıkarak yenilikçi bir yaklaşım ile ürün geliştirilmeli, yeni ve farklılık yaratacak bir stil kazandırılmalıdır. Kağıt ürünleri tasarımlarının grafik ile desteklenmesi, ürüne kişilik katar, görselliği güçlendirir, tüketicinin daha hızlı pozitif reaksiyon vermesini sağlar. Kağıt ürünleri denildiğinde günlük hayatımızın içinde yer alan yüzlerce çeşit ürün sayabiliriz. Ancak yarışmamızın daha verimli olabilmesi adına aşağıda belirlenen konu başlıkları esas alınmalıdır.

1- AJANDA

2- DEFTER

3- MASA TAKVİMİ

4- YUKARIDAKİ ÜÇ ÜRÜNÜ İÇİNE ALAN KUTU SETLERİ

5- BROŞÜR

6- KATALOG

7- KİTAP

8- FİRMA TANITIM KİTLERİ

9- MASA ÜSTÜ TANITIM ÜRÜNLERİ (KALEMLİK, KÜBNOT VB.)

Ürünlerin tasarımı estetik kaygılar kadar; fonksiyonel zenginlik, kullanılabilirlik, üretime, depolamaya ve nakliyeye uygunluk, maliyet, yenilik, katma değer yaratma ve ihracata yönelik rekabet gücü oluşturma ölçütleri doğrultusunda değerlendirilecektir. Her tema için geliştirilecek önerilerin; ekolojik değerlere duyarlı, ihraç potansiyeline sahip, çevre dostu tasarımlar ile ürünün sevkiyat ve kullanım aşamalarında problem çözümlerini ortaya çıkarması beklenmektedir.


3-
YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

I. Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki üniversitelerin, Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım Bölümleri'nde lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerin katılımına açıktır.

II. Öğrenciler yarışmaya iki şekilde katılabilir:

 • Bireysel olarak
 • Grup olarak (*)

(*) Bireysel ve grup olarak yarışmaya katılanların lisans öğrencisi olması şarttır.

(*) Grup maksimum 5 öğrenciden oluşabilir. Bir grup lideri seçilir, seçilen grup lideri para ödülünü grup adına teslim alma yetkisine sahiptir. Yine grup tarafından tasarlanan tasarımın derece alması durumunda yurt dışı eğitim bursuna yalnız grup lideri başvurabilecektir.

*Katılımcılar için yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

III. Yarışmacıların;

a. Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması,

b. Jüri üyelerinden birinci derece akrabası olmaması,

c. Yarışmayı açan kuruluşta çalışıyor ve/veya yarışmayı açan kuruluşta çalışan birinin birinci dereceden akrabası olmaması,

d. Yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması şarttır. Bu şartlara uymayanların projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

IV. Yarışmaya katılan her proje için "özgünlük”, "daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması” ve "hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş veya satışa sunulmamış olması” şartı aranmaktadır. Her bir yarışmacı yarışmaya gönderdikleri projelerin kendilerine ait olduğunu, hiçbir biçimde daha önce kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını beyan etmekle, tasarımın şartnameye uygun olarak hazırlandığını kabul etmektedirler. Tasarımın şartnameye uygun olmadığının Jüri tarafından tespiti durumunda, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların kazandıkları tüm ödüller İstanbul Mobilya, Kağıt ve

Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (Sekretarya İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği - İİB) tarafından geri alınır. İİB bu nedenle uğradığı zarar ve ziyanları rücuen tazmin etme hakkına sahiptir. Aksi durumlarda hukuki yollara başvurulacaktır.


4-
TEMEL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 • Yenilikçilik
 • Estetik
 • Uygulanabilirlik (üretilebilirlik)
 • Yaratıcılık
 • Sürdürülebilirlik
 • İhtiyaca Yanıt Verebilirlik


5-
YARIŞMANIN KURALLARI VE BAŞVURU

"VI. Ulusal Karton Ambalaj ve Kağıt Ürünleri Tasarım Yarışması”na katılmak için gerekli olan koşullar aşağıda sıralanmıştır;Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar http://www.iib.org.tr/TR/karton-ambalaj-ve-kagit-urunleri-tasarim-yarismasi.html web sitesinden temin edilecek, yarışma başvurusu elden veya posta yoluyla yapılabilecektir.

I. Her yarışmacı/ yarışmacı grubu şu aşamaları gerçekleştirerek yarışmaya katılabilir:

Tüm yarışmacılar /yarışmacı grubu http://www.iib.org.tr/TR/karton-ambalaj-ve-kagit-urunleri-tasarim-yarismasi.html web sitesinden temin edilecek "Yarışma Şartnamesi”ni okuduktan sonra,

· Yarışma şartnamesinin her sayfasını imza edecek ve Kimlik Bilgi Formunu doldurarak imzalayacaklardır. Sonrasında A4 ebadında zarf içerisine; Yarışmacı veya Yarışmacı grubunca imzalanmış yarışma şartnamesi, Kimlik Bilgi formu (web sitesinden temin edilecek), Nüfus cüzdanı sureti, öğrenci belgesi, bir adet vesikalık fotoğraf koyarak kapatılacak ve zarf üzerine üç harf ve beş rakamdan oluşan bir RUMUZ belirleyerek yazılacaktır. Yarışmayla ilgili tüm süreçte belirlenen RUMUZ kullanılacaktır.

(Yarışmaya grup olarak katılımda gurup üyelerinin her biri Kimlik Bilgi Formunu bireysel olarak doldurulacak, Yarışma şartnamesini ise müşterek olarak imzalayacaklardır. Sonrasında A4 ebadında zarf içerisine Yarışmacı grubunca imzalanmış yarışma şartnamesi, her grup üyesi için ayrı ayrı düzenlenmiş Kimlik Bilgi Formu (web sitesinden temin edilecek), Nüfus cüzdanı sureti, öğrenci belgesi, bir adet vesikalık fotoğraf koyarak kapatılacak ve zarf üzerine üç harf ve beş rakamdan oluşan RUMUZ yazılacaktır.)

TASARIMLAR ve KİMLİK ZARFI, POSTA YOLUYLA veya ELDEN TESLİM ŞEKLİNDE KABUL EDİLECEKTİR.

Tasarımlar tercih edilen gönderim şekline ilaveten mutlak suretle http://www.iib.org.tr/TR/karton-ambalaj-ve-kagit-urunleri-tasarim-yarismasi.html web adresinde "TASARIM YÜKLE butonunu kullanmak suretiyle elektronik ortamda da yarışma sekretaryasına iletilmesi gerekmektedir.

 1. A3 boyutların da (29,7cm x 42cm- yatay kullanım) kağıt üzerine beyaz zeminde ve ölçekli olarak.
 2. Bire bir veya ölçekli maket. (Açılım, katlı veya kurulmuş) olarak.
 3. A3 ebatında, elektronik ortamda veya istenirse elle çizilerek taranmak suretiyle (300dpi, 24 Bit renk derinliğine sahip ve JPEG formatın da) beyaz zeminde ve ölçekli olarak http://www.iib.org.tr/TR/karton-ambalaj-ve-kagit-urunleri-tasarim-yarismasi.html web adresi altında yer alan "TASARIM YÜKLE butonunu kullanmak suretiyle elektronik ortamda da iletilmesi gerekmektedir.

 • Yatay olarak kullanılacak A3 kağıdın sağ üst köşesine üç harf ve beş rakamdan oluşan ve daha önce Kimlik Zarfı üzerinde kullanılan RUMUZ yazılacak ve tasarımın hangi kategoride (Karton Ambalaj veya Kağıt Ürünleri) yarışmaya katıldığı hususu mutlaka belirtilecektir.
 • Her projede; tasarımın temel ilkelerini açık olarak tanımlayan ve uygulamalarını anlatan görünüşler ile tasarımın plan, cephe ve kesit görünüşleri yer alacaktır.
 • İİB Genel Sekreterliği'ne gönderilecek tasarımın üzerinde rumuz, hangi kategoride yarıştığı, tasarımla ilgili temel bilgiler dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.
 • Tasarım yapılan sayfanın alt kısmına aşağıda detayları verilen şekilde tasarıma ait açıklamalar yazılacaktır.

 

TASARIMI YÜKLE

 


Sayfanın Altına Yazılacak Tasarıma Ait Açıklamalar :

(Sayfanın alttan 5 cm. yukarıda çizilecek bir çizginin sağ alt kısmına aşağıdaki sırayla yazılacaktır)

 • Tasarımın İsim Önerisi
 • Kategori
 • Tasarımın Konsepti ve Temel İlkeleri (En fazla 100 karakter ile)
 • Üretimde Kullanılacak Malzemeler
 • Üretimde Kullanılacak Teknikler

Yarışmacının / Yarışmacı grubunun A4 ebadındaki Kimlik Zarfını (Kimlik zarfının içerisinde bulunması gereken evraklar yukarıda sayılmıştır.) kapatarak üzerine üç harf ve beş rakamdan oluşan RUMUZ yazması gerekmektedir.

Kimlik zarfı, tasarımın gönderileceği zarf içerisine yerleştirilerek (Kapalı Şekilde) ; İstanbul İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği'nin (Çobançeşme Mevkii Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi C Blok Kat : 4 Yenibosna- Bahçelievler İstanbul) adresine posta yoluyla veya elden ulaştırılmalıdır.

· Yarışmacılar tüm bu işlemlerin ardından Yarışma Sekreteryasından evrak kayıt numarasını almak suretiyle başvuru işlemini tamamlayacaktır.

I. Tasarımcılar Yarışmaya katılmakla şartname hükümlerinin tüm yasal hak ve sorumlulukların kendilerine ait olduğunu kabul etmiş olurlar. Yarışmacılar, yarışma şartnamesinde yer alan hususların ve katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

II. "Proje Raporu” ve "Kısa Özgeçmiş” zorunlu olmayıp, arzu edilirse yarışmacılar tarafından hazırlanarak başvuruya ilave edilebilir. Proje Raporu, proje fikrini yazılı olarak anlatan, önerinin hangi noktada yenilik getirdiğini, ne ölçüde katma değer yarattığını ve ürünün malzemesi ile üretim yöntemini açıklayan, 1 sayfalık yazılı metin şeklinde olacaktır. "Kısa Özgeçmiş” ise en fazla 100 kelimeden oluşacak, grup çalışmasıysa her grup elemanı için ayrı ayrı düzenlenecektir.

III. "AÇIKLANABİLİR” ibaresi, projenin yarışma sonunda tasarımcı ismi ve eğitim bilgileri ile sergilenmesine, ayrıca tasarımın düzenlenecek sergi, hazırlanacak kitap ve kataloglarda tasarımcı ismi, iletişim bilgileri ve vesikalık fotoğrafı ile beraber yer almasına tasarımcı/tasarımcılarının izin vermesi anlamına gelmektedir. "AÇIKLANAMAZ” ibaresi yazılması halinde; söz konusu projeler yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda yer alacak ancak, tasarımcılarının ismi, iletişim bilgileri veya vesikalık fotoğraflarına

yer verilmeyecektir. "AÇIKLANAMAZ” ibaresi, kimliklerin sadece medyaya ve topluma karşı kapalı olduğu anlamına gelmekte, Yarışma Sekretaryası Asli Jüri Üyeleri'ne kapalı olduğu anlamına gelmemektedir. Üzerinde ibare belirtilmemiş zarflar "AÇIKLANABİLİR” kabul edilerek, eser sahipleri, yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda açık kimlikleri ile yer alacaktır. Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda yarışmacı tercihini Yarışma başvuru formunda belirtilmesi gerekmektedir.

IV. Rapor ve proje sunum paftaları üzerinde belirtilen yazı karakterleri dışında işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkarılacaktır.

V. Yarışmacıların teknolojik araştırma yapmaya özendirilmesi, özgün tasarım yapmaları için yönlendirilmesi, öğretim üyelerinin proje gruplarına sadece yol gösterici olarak destek vermesi temel prensip olacaktır.

VI. Okullar müfredatın gereksinimi olarak öğrencilerden herhangi yaratıcılık gerektiren bir işi tamamlamış olmalarını isteyebilirler. Öğrenciler yarışmaya böylesi bir çalışmayı sunup sunmamakta serbesttir.

VII. Yarışmaya katılan her tasarımcı, tasarımların sergilenmesine, bu şartname koşulları içinde izin verir.


6-
YARIŞMA TAKVİMİ :

Yarışma İlan Tarihi : 26 Mayıs 2017 Cuma

Proje Kabulü (son başvuru tarihi) : 23 Ekim 2017 Pazartesi

Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi : 27 Ekim 2017 Cuma

Sonuçların açıklanması Ödül Töreni : * Kasım 2017

*Ödül Töreni Tasarım Haftası kapsamında düzenlenecektir.

*Yarışma Takviminde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde güncel tarihler web sitesi üzerinden

ilan edilecektir.

*Yarışma sonuçları, Seçici Kurul Değerlendirme tarihinden 10 gün sonra http://www.iib.org.tr/TR/karton-ambalaj- ve-kagit-urunleri-tasarim-yarismasi.html web adresinden ilan edilecektir.

*Yarışma ile ilgili tüm süreçlerde yarışmanın resmi karkatas@iib.org.tr e-posta adresi kullanılacaktır.


7-SEÇİCİ KURUL :

SEÇİCİ KURUL ASİL ÜYELERİ

 • Oktay DURAN TOBB Türkiye Ambalaj Meclisi Başkanı
 • Prof. Dr. Süha ERDA Endüstri Ürünleri Tasarımı Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Prof. Dr. İlhan ERHAN Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı
 • Prof. Dr. Gülay HASDOĞAN ODTÜ Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı
 • Doç. Dr. Gülname TURAN İTÜ Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi
 • Yrd. Doç. Dr. Arslan ÖZBİÇER Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı
 • Yrd. Doç. Dr. A. Can Özcan İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı
 • Ali Can DURAN İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
 • Levent ÇOLAKOĞLU İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
 • Doç. Dr. Mehmet ASATEKİN Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK)
 • Özcan KİLİMCİ Sektör Temsilcisi
 • Resim Ofset Matbaacılık ve Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü
 • Alper EREN Serbest Tasarımcı
 • Ümit ALTUN Serbest Tasarımcı

Yedek

Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu'ndan (ETMK) 1 temsilci

Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği'nden (KASAD) 1 temsilci

Raportör

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden 1 kişi Seçici Kurul Üyelerinin değerlendirme çalışması sonucunda yarışma ve ödül alan projelere yönelik bir rapor hazırlayacaktır.

Yarışma Moderatörü

İzzet Selçuk ŞAĞBAN (İİB Genel Sekreteri)

 

8- ÖDÜLLER


a)
PARA ÖDÜLÜ

Her iki kategoride ayrı ayrı olmak üzere;

Yarışma birincilik ödülü 10.000,00 TL

Yarışma ikincilik ödülü 7.500,00 TL

Yarışma üçüncülük ödülü 5.000,00 TL

Jüri teşvik ödül (3 adet) 2.500,00 TL


b)YURTDIŞI EĞİTİM BURSU ÖDÜLÜ

Ekonomi Bakanlığının 2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde yarışmamızda derece giren tasarımcılar (grup katılımı durumunda, grup lideri) en fazla iki yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde DFİF (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu) kaynaklarından karşılanacaktır. Burs başvuru koşulları aşağıdaki gibidir.

Tasarımcılar, Tebliğ'in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında belirtilen yıllık azami 60 (altmış) kişilik yurtdışı eğitim ve yaşam giderleri desteğinden 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere tek seferde yararlandırılır.

Tebliğ'in 6 ncı maddesininikinci fıkrası çerçevesinde tasarım yarışmalarının gerçekleştirilmesi sonrasında; dereceye giren tasarımcılardan yurt dışı eğitimdesteğinebaşvurmak isteyenler Ek 7 de yer alan tasarım konusunda uluslararası çapta tanınan eğitim kurumlarına başvurularını yaparlar. Tasarımcılar, yurt dışı eğitimlerine ilişkin olarak başvurdukları eğitim kurumlarından kabul almalarını müteakiben Ek 6 da yer alan belgelerle birlikte tasarım yarışmasını düzenleyen işbirliği kuruluşuna başvururlar. İlgili işbirliği kuruluşu nihai incelemenin yapılabilmesi ve yurt dışı eğitim desteği sağlanacak tasarımcıların belirlenmesi amacıyla adaylara ilişkin listeyi Ek 6 da yer alan belgelerle birlikte yarışmanın gerçekleştiği yılı takip eden 2 (iki) takvim yılı içerisinde olmak kaydıyla her yılın Nisan ayında Bakanlığa iletir.

Bakanlık;Ek 11uyarınca, tasarımcının kabul aldığı eğitim kurumu, yabancı dil yetkinliği ve yarışmada elde ettiği dereceyi göz önünde bulundurarak yapacağı değerlendirme sonucu her yılın Haziran ayının ikinci haftası yurt dışı eğitim ve yaşam giderleri desteğinden faydalandırılacak tasarımcıları belirler ve işbirliği kuruluşlarına bildirir.

İlgili tebliğ ve eklerine Ekonomi Bakanlığı sitesinden Destekler, İhracat Destekleri, Tasarım Desteği başlıkları seçilerek ulaşılabilir.

VI. Ulusal Karton Ambalaj ve Kağıt Ürünleri Tasarım Yarışmasında dereceye giren yarışmacılar, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 2017 Ekim ayında gerçekleştirilecek Türkiye Tasarım Haftası etkinliği içerisinde gerçekleştirilecek ödül töreniyle kamuoyuna duyurulacaktır. Dereceye giren tasarımlar "Tasarım Yarışmaları Sergisi” çerçevesinde sergilenecek ve "Design Turkey” yarışmasına katılım hakkına da sahip olacaklardır.

Tasarım Desteği'nden yararlanan ve yurtdışı öğrenim hakkını elde eden tasarımcının, 1416 SAYILI KANUN VE BUNA BAĞLI YÖNETMELİK"in "yurt dışı aylık burs verilen ayların iki katı olarak hesaplanır" bendi uyarınca, eğitimini tamamladıktan sonra,

belirlenecek süre kadar Türkiye içinde çalışması zorunludur.9-
TASARIM HAKLARI VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ

Sınai Mülkiyet Kanunu' na göre, yarışmaya katılan bütün tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları "yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurma ve tasarımlarına (masrafları kendilerince karşılanarak) "Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar, Türk Patent ve Marka Kurumuna, Hipodrom Cad. No:115 Yenimahalle 06330 Ankara adresine başvurabilirler.

· Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İstanbul İhracatçı Birlikleri, düzenlenen yarışma sergisini, farklı şehir ve ülkelerde sergileme hakkını saklı tutar. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İstanbul İhracatçı Birlikleri, yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek, yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına herhangi bir yer ve süre sınırı olmaksızın sahip olacaktır. Diğer taraftan, eserlerin ve tüm dokümantasyonun güvenliğini sağlamayı bu belge ile katılımcılara beyan eder.

· Dereceye giremeyen tasarımların paftaları Kasım 2017 ayı içerisinde İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınabilir. Bu süre zarfında geri alınmayan tasarım paftalarından İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği hiçbir şekilde ve hiçbir nedenle sorumlu tutulamaz.

· Yarışmada dereceye giren projelerden bahse konu proje ile sınırlı olacak eserlerin, 5846 sayılı "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda söz konusu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında korunan yeni buluşlara patent ve faydalı model belgesi alınması hakları münhasıran yarışmaya katılan yarışmacılara aittir. Bahse konu hakların belirli bir süre kullanımı için lisans almak isteyenler ile söz konusu hakları devir almak isteyenlerin, yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri'nden bağımsız olarak, yarışmacılarla sözleşme yapmaları ve ödenecek bedel konusunda tarafların anlaşmaları şarttır.

· Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri üyeleri, "Firma Özel Ödülü” veren üye firmaların öncelik haklarını gözeterek uygun buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle, belirtilen Birliklerin, ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli "Öncelik” ve "Ön Alım Hakkı” vardır.

· Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya buluşu yapan olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları saklıdır.

· Yarışmacılar, İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin, yarışmaya katılan tüm projeler üzerinde basma, çoğaltma, kopyalama, yayma, dağıtma, arşivleme, yazılı ve görsel basında, yazışma ve web sayfalarında, web sitelerinde, her türlü basılı materyalde, dijital ortamlarda ve İstanbul İhracatçı Birlikleri tarafından uygun görülen tüm alanlarda gösterim, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, yurtiçi ve yurtdışında sergileme, umuma arz, işleme, tasarımlar üzerinde her türlü ekleme veya değişiklik yapma, tasarımların örnek modelini üretme veya ürettirme haklarına herhangi bir yer ve süre sınırlaması olmaksızın sahip olduğunu ve tasarımların şartname'de belirtilen şekilde kullanılmasını sonradan men etmeyeceğini gayri kabili rücu olarak kabul ve beyan ederler. Bu hakların kullanılması halinde yarışmacılar tarafından telif veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

· Aksi yarışmacılar tarafından belirtilmediği durumda, katılımcıların isimleri, projeleriyle birlikte duyurulabilir ve yayınlanabilir. Yarışmacıların tasarımlarının üzerine "AÇIKLANAMAZ” ibaresi yazması halinde; söz konusu projeler yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda yer alacak ancak; tasarımcılarının ismi, iletişim bilgileri veya vesikalık fotoğraflarına yer verilmeyecektir. "AÇIKLANAMAZ” ibaresi, kimliklerin sadece medyaya ve topluma karşı kapalı olduğu anlamına gelmekte, Yarışma Sekretaryası ve teslim tarihinden sonra Asli Jüri Üyeleri'ne kapalı olduğu anlamına gelmemektedir. Üzerinde ibare belirtilmemiş zarflar açılabilir kabul edilerek, eser sahipleri, yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda açık kimlikleri ile yer alacaktır.

· Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar, Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İstanbul İhracatçı Birlikleri'ni bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır. İptal edilen proje ve söz konusu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışmadan diskalifiye edilir. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bahse konu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller İİB Genel Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.

Asli Jüri Üyeleri, kararları oy çokluğu ile almak koşuluyla ve yarışmanın yararlılığı açısından gerekli görüldüğünde, yarışmanın ödül adedi ile ödül sayısı koşullarında, yarışma takviminde, jüri üyelerinde, yarışma esasları ve koşullarında dilediği zaman gerekli gördüğü değişiklikleri yapma, projeleri derecelendirmeme hakkını saklı tutmaktadır. Ayrıca İstanbul İhracatçı Birlikleri yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir aşamada yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda İstanbul İhracatçı Birlikleri kendisine teslim edilen tasarımların tarafınca kullanılmayacağını taahhüt etmektedir.

· Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili tasarımcıya aittir.


YARIŞMA SEKRETARYASI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılacaktır.


İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (İİB)

ADRES : Çobançeşme Mevki Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi C Blok Kat:4 Yenibosna

BAHÇELİEVLER/İSTANBUL

Tel : +90-212-454 06 88

Faks : +90-212-454 05 01 - 02

E-Posta : karkatas@iib.org.tr olarak belirlenmiştir.

 

TASARIMI YÜKLE

 

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
BASVURU FORMU.docx 122,64 KB İndir
YARISMA SARTNAMESI.pdf 4.449,31 KB İndir

İlgili Resimler