Türkçe

Vergi mükellefiyet, vergi levhası mıdır ?

Hayır, vergi dairesinden alınan yazıdır. İnternet Vergi Dairesi sistemine üye olan firmalar, elektronik ortamda çıktı alabilmekte ve bu belge üyelik işleminde kullanılmaktadır.


Çeşitli mallarım var, birliklerin hepsine üye olmak zorunda mıyım ?

5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun'un Üyelik başlıklı 4. Maddesi ; İhracatçıların ilgili birliğe üye olmaları ve kanunda belirtilen ödemeleri yapmaları zorunludur. Birliklerden birine üye olan ihracatçı, diğer birliklerin iştigal alanına giren maddeleri üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilir. Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin Üyelik başlıklı 6. Maddesinin 1. Bendi; Birliklerden birine üye olan ihracatçı diğer birliklerin iştigal alanına giren maddeleri de üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilir. Ancak, sadece üyesi olduğu birliğin hizmetlerinden yararlanır ve genel kuruluna katılabilir. 3. fıkranın e bendi ise üyenin yükümlülüklerinde ; e) Birliğe kayıt sırasında giriş aidatı ve ihracat gerçekleştirilen veya birlik hizmetlerinden yararlanılan her yıl için yıllık aidat ödemekle, yükümlüdür. şeklinde düzenlenmiştir. Firmanın fona tabi fındık ihracı yapması fon kesintisi takibi yapılabilmesi için Fındık Birliği'ne, diğer tüm ürünler için ise herhangi bir birliğe üye olmak yeterlidir. Ayrıca Birlik hizmetlerinde yararlanabilmek ve Genel kurullara katılarak oy kullanabilmek için ilgili birlik üyeliği şarttır.


Diğer birlikleri işaretleyerek üye olsam aidatı var mıdır?

Her birlik için giriş aidatı ( 200 TL ) alınır ve birlik hizmetlerinden faydalanılan her yıl senelik aidatı (100 TL) alınır. Ağırlıklı olarak ihracat yapılan sektöre üye olunması daha doğrudur.Yıllık aidatlar ne zamana kadar ödenir?

Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin Üyelik başlıklı 6. Maddesinin 3. fıkrasının e bendi ise üyenin yükümlülüklerinde ; e) Birliğe kayıt sırasında giriş aidatı ve ihracat gerçekleştirilen veya birlik hizmetlerinden yararlanılan her yıl için yıllık aidat ödemekle, yükümlüdür. şeklinde düzenlendiğinden, yıllık aidatlar takvim yılı başında tahakkuk etmeyip, firma birlikten hizmet alacağı zaman ödemektedir. 2016 yılından itibaren Firma birlikten hizmet almadığı yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlü değildir.


Firma yetkilisi dilekçe ve taahhütnameye imza atmışsa vekaletname getirmeye gerek var mıdır?

Hayır yoktur. Vekaleten imza atılırsa, firma İmza sirküleri, vekaletname ve imza beyannamesi gereklidir.

Üyelik için yetkili bir kişi gelmeli midir?

Dilekçe ve taahhütname gerçek kişiler (firma yetkilisi veya müşavir firma yetkisi) tarafından imzalandıktan sonra herhangi bir kişi üyelik yaptırabilir. Ayrıca, firmanın üyelik ücretini Genel Sekreterlik banka hesabına yatırması durumunda, evrakların posta yoluyla eksiksiz olarak gönderilmesi durumunda üyelik işlemi sonuçlandırılır.


Evrakların hepsi fotokopi veya faks olabilir mi?

Dilekçe ve taahhütnamede ıslak kaşe ve imza olacak, diğerleri fotokopi ve faks olabilir.