Türkçe

İştigal Konuları

 

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği`nin uğraşı alanı temel olarak 5 ana sektör ve bu ana sektörlerin kapsadıkları 11 mal grubundan oluşmaktadır.

HAYVANSAL MAMULLER, SU ÜRÜNLERİ, SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
 1. Canlı Hayvanlar : Canlı atlar, eşekler, katırlar, bardolar, sığırlar, domuzlar, koyun, keçi ile kuşlar, kümes hayvanları, maymunlar, tavşanlar, fareler, devekuşu, arılar ve kurbağa vb. bu alt grup içerisinde yer almaktadır.
 2. Hayvansal Ürünler : Hayvansal ürünler alt grubu temel olarak kırmızı et ve beyaz et gruplarından oluşmakta, bunların yanında yumurta ile diğer hayvanların etleri ve parçaları da (örneğin kurbağa bacağı vb.) bu alt grup içinde yer almaktadır.
 3. Hayvansal Menşeli Diğer Ürünler : Hayvansal menşeli diğer alt sektör içinde; kırmızı ve beyaz etten işlenmiş ürünler (salam, sosis, sucuk vb.) ile hayvanların ? doğrudan ? yenilmeyen ürünler (bağırsak, hayvansal ürünlerin döküntüleri, hayvan kılları, insan gıdası olmayan hayvan un ve pelletler) yer almaktadır.
 4. Balıklar ve Su Ürünleri : Her türlü taze, soğutulmuş, konserve edilmiş, dondurulmuş, tütsülenmiş, kurutulmuş ve fileto edilmiş balıklar ile kabuklu deniz hayvanları (karides, ıstakoz, kerevit, yengeç vb) ve yumuşakçalar (istiridye, midye, mürekkep balıkları, kalamar ile deniz ve kara salyangozu) bu alt grup içinde yer almaktadır.
 5. Süt ve Süt Ürünleri : Çiftlikten toplanan sütü işleyerek tüketiciye ya da sektörlere ürün olarak sunan alt sektör olarak tanımlanabilir. Süt ve süt ürünleri alt sektörü, gıda maddesi üreten işletmelerin yaklaşık % 16`sını bünyesinde barındırmaktadır. Bu alt grup her türlü peynir, tereyağı, krema, yoğurt ve süt tozu gibi ürünleri kapsamaktadır.
 6. Hayvansal Yağlar : Domuz yağı, sığır, koyun ve keçilerin yağları, don yağı, balıkların veya deniz minerallerinin katı/sıvı yağları ile diğer hayvansal yağlar bu alt grupta yer almaktadır.
DERİLER
 1. Deriler - Postlar : Büyük ve küçük baş hayvanların ham derileri (taze, yaş, tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş fakat dabaklanmamış) ile ham postlar (baş, kuyruk, pençe ve kürkçülüğe elverişli parçalar dahil) bu alt grup içinde yer almaktadır.
GÜBRELER
 1. Hayvansal veya Bitkisel Gübreler : Bu alt grup, hayvansal veya bitkisel gübreler (birbirleriyle karıştırılmış olsun olmasın); bitkisel veya hayvansal menşeli gübrelerin kimyasal bir işleme tabi tutulmasından veya karıştırılmasından elde edilen gübreleri kapsamaktadır.
HAYVANSAL MUMLAR
 1. İstermeçet, Böcek Mumları, Hayvansal Mumlar : Bu alt grup istemeçet (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın), balmumu veya diğer böcek mumlarını (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın) kapsamaktadır.
YAN SANAYİ ÜRÜNLERİ
 1. Kuştüyü, Saç vb. İşlenmiş Ürünler : Kuşların tüylü derileri, diğer tüylü kısımları, kalın ve ince tüyler, bunlardan mamul eşya, insan saçı bu alt grup içersinde yer almaktadır.
 2. Boynuz, Sedef Bağa vb. İşlenmiş Eşya : İşlenmiş fildişi ve fildişinden eşya, mercan ve bu maddelerden eşya, işlenmiş; bonuz, kalem tüyler, sedef, bağa, kemik ve bu maddelerden mamul eşya ile yontulmaya diğer hayvansal maddeler ve bu maddelerden eşya bu alt grup içinde yer almaktadır.