Türkçe

Birlik Hakkında

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 1963 yılında kurulmuştur. Türkiye genelinde İstanbul, Akdeniz, Karadeniz, Ege, Antalya ve Uludağ İhracatçıları Birlikleri olmak üzere 6 Genel Sekreterlik bünyesinde yer alan Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği` nin koordinatörlüğü, Akdeniz İhracatçı Birliklerince yürütülmektedir.

40 milyon tonun üzerinde yaş meyve sebze üreticisi olan Meyve Sebze Mamuller Sektörünün işlenmiş mamuller kısmında, artması beklenen ihracat tutarı, fabrikalarda 250.000 istihdamı, hammadde üreten çiftçiler ve tohum, gübre, ilaç gibi tüm yan sektörlerin birleşimi ile ülkemize 100% katma değer sağlayan sektördür. Meyve işleme sanayi istihdama, ülkenin ağaçlanmasına, sağlıklı beslenmeye ve net döviz girdisine büyük katkıda bulunmaktadır. Ancak üreticilerimizin yurt dışındaki rekabet gücünün düşük olması, var olan bu potansiyelin verimli olarak kullanılamamasına yol açmaktadır.

2023 yılında 4 milyar dolarlık ihracat hedefi bulunan Meyve ve Sebze Mamulleri sektörünün, dünya ticaretindeki payının %2,1 olması hedeflenmektedir. Yaş meyve sebze sektörü ile ilgili olarak 2023 yılında, dünya ticaretindeki payını %8,2 ye yükseltmesi beklenmektedir. Birliğin tanıtım grubu, Narenciye Tanıtım Grubu olarak aktif olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan 2005 yılı ihracat kayıt rakamlarına göre yaş meyve sebzenin kapsamına giren ürünlerin 9,7 Milyar $` lık Türkiye tarım sektörü ihracatı içindeki payı % 13,1 olarak gözükmektedir. Türkiye yaş meyve ve narenciye` de en fazla kiraz, vişne, limon,mandarin, üzüm, greyfurt, portakal ihraç ederken yaş sebze ise en fazla domates, patates ihracatı yapmaktadır.

Ülkemiz Dünya yaş meyve sebze üretiminde Çin, Brezilya, Hindistan, ABD, İtalya, İspanya, Filipinler, Meksika, İran ve Fransa` dan sonra gelmektedir. Maalesef ürettiğimiz yaş meyve sebze ve narenciyenin çok az bir bölümünü ihraç edebilmekteyiz. Narenciyede % 29 olan üretimin ihracata oranı yaş sebzede % 3 iken yaş meyve` de % 2` ye kadar düşmektedir. Üretimini ihracata kanalize edebilmesi halinde ülkemizin yaş meyve sebzede ne büyük bir potansiyele sahip olduğu açıktır.

Yaş meyve sebze` nin çabuk bozulabilir hassas ürünler olması ihracatında bazı zorlukları da beraberinde getirmektedir. Ürünlerin ihracatında altyapı eksikliklerinin mevcut olması ihracatımızı olumsuz etkilemekte, yeterli seviyede ihracat yapılmasını engellemektedir. Bu eksiklikleri etkin bir tarım politikasının olmayışı, hasat sonrası sorunlar, üretici ve ihracatçının örgütlenememesi, bilgi eksikliği, finansman sıkıntısı ve nakliye sorunları olarak sıralamak mümkündür. Ülkemiz yaş meyve sebze ihracatının yaklaşık yüzde 25`nin Avrupa Birliği ülkelerine yönelmiş olması Avrupa Birliği`nin sektöre yönelik uygulamalarının yakından takibini gerekli kılmaktadır.

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 2010 yılı faaliyet raporlarına sayfanın en altındaki ilgili dosyalardan ulaşabilirsiniz.

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Yasmeyve 2023 Proje Raporu.pdf 9.142,68 KB İndir