Türkçe

14. Dönem Türk-Rus KEK Toplantısı

Sirküler Tarih/No: 08.09.2016/773

Sayı

: EGT/8058

İstanbul,08.09.2016

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 07.09.2016 tarihli yazıda; 14. Dönem Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nın 2016 Ekim ayı içerisinde Ankara'da yapılmasının planlandığından bahisle, söz konusu toplantı hazırlık çalışmalarında faydalanmak üzere Bakanlık görev ve yetki alanına giren konularda kaydedilen gelişmeleri ve gündeme getirilmesinde fayda görülen diğer hususları içeren bilgi notlarının hazırlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen bahse konu toplantıda faydalanmak üzere, ihracatçılarımızın anılan ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notlarının EK'li form vasıtasıyla en geç 20 Eylül 2016 Salı mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: Form (1 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_Rusya.doc 34,50 KB İndir