Türkçe

2012 Çin-Avrasya Fuarı

Sirküler Tarih/No: 07.08.2012/709

Sayı

: ARGUYG1/8852

İstanbul,07.08.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; 1-5 Eylül 2012 tarihlerinde Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de gerçekleştirilecek olan "2.Çin-Avrasya Fuarı”na Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince ( OAİB ) Milli Katılım organizasyonunun düzenleneceği belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Çin Halk Cumhuriyeti'nin batıya açılan kapısı olarak görülen Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin yüksek büyüme hızı ile dikkat çektiği, söz konusu bölgede gerçekleştirilen en önemli fuar olan Çin-Avrasya Fuarının geçen sene 33 ülkeden toplam 1600 katılımcı ile gerçekleştirildiği, 72.000 m2'lik bir alanda gerçekleştirilecek olan fuarda, Yabancı Ürünler, Çin, Sincan, Profesyonel Ürünler, Yeni ve Yüksek Teknoloji Parkı ve Ekonomik Gelişim Bölgesi olmak üzere 6 farklı pavyon bulunacağı ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu fuara Türk firmalarının katılımını teşvik etmek amacıyla fuar idaresince ücretsiz yer tahsis edilmiş olup, fuara katılmak için ilgili firmalarımızın ivedilikle Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) ile temasa geçmeleri önem arz etmektedir.

Bilgilerine sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi