Türkçe

2012 Ürünü Çekirdeksiz Kuru Üzümde Dane Adedi

Sirküler Tarih/No: 31.10.2012/956

Sayı

: ARGUYG3/11832

İstanbul,31.10.2012

 

İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan bir yazıda özetle; Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu'nun TS 341 Çekirdeksiz Kuru Üzüm 1.2.5 Boy Özellikleri maddesinde yer alan Çizelge 2'nin 2012 ürünü çekirdeksiz kuru üzüm için değiştirilmesi yönündeki talebi üzerine, T.C. Ekonomi Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü'nden alınan 23.10.2012 tarihli yazıda;

- TS 341 Çekirdeksiz Kuru Üzüm 1.2.5 Boy Özellikleri maddesinde yer alan Çizelge 2'nin 2012 ürünü çekirdeksiz kuru üzümler için aşağıdaki biçimde,

1.2.5 Boy Özellikleri

Çizelge 2 - Kuru Üzümlerin Tane Sayısına Göre Boyları

Jumbo

(Çok İri)

Standard (*) (İri)

Medium (Orta)

Small (Küçük)

İnce Small (Small-Small) (Çok Küçük)

100 g.da tane adedi

100 g.da tane adedi

100 g.da tane adedi

100 g.da tane adedi

100 g.da tane adedi

260'a kadar

261-350

351-500

501-650

650+

(*) Standard boyda çekirdeksiz kuru üzümlerin en az % 98'i, 7 mm'lik kalburun üzerinde kalacak irilikte olmalıdır.

değiştirilerek uygulanmasının 22.10.2012 tarih, 2012/1015 sayılı Müsteşarlık makam onayı çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünce uygun görüldüğünün bildirildiği belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Hububat-Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi