Türkçe

2012 Ürünü Kuru İncir İlk Yükleme Tarihi

Sirküler Tarih/No: 11.09.2012/820

Sayı

: ARGUYG3/9895

İstanbul,11.09.2012

 

İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİ SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan bir yazıda özetle; Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda ve akabinde gerçekleştirilen Kuru Meyve ve Mamulleri Sektör Kurulu Toplantısında, 2012 ürünü kuru incir için ilk yükleme tarihi 24 Eylül 2012 Pazartesi günü olması hususunun oybirliği ile benimsendiği, konunun Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin uygun görüşü de alındıktan sonra Ekonomi Bakanlığı'nın onayına arz edildiği bildirilmektedir.

Yazının devamında özetle; Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 07.09.2012 tarihli yazı ile Müsteşarlık makamının onayı ile 2012/13 sezonunda 2012 ürünü kuru incir için ilk yükleme tarihinin, 21 Eylül 2012 Cuma günü olarak belirlendiğinin bildirildiği,

Konuyu değerlendiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu tarafından, 2012 ürünü kuru incir ihracatının, 24 Eylül 2012 Pazartesi günü başlanacağı kararının Ekonomi Bakanlığı'na arz edildiği

hususları aktarılmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Hububat-Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi