Türkçe

2013 Mahsulü Kuru İncir Beyannamelerinin Kayda Alınması

Sirküler Tarih/No: 26.09.2013/709

Sayı

: ARGUYG3/9423

İstanbul,25.09.2013

 

İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMAULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 24.09.2013 tarihli yazıda özetle;

  • 2013 ürünü kuru incirin ilk yükleme tarihi, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan onay yazısı ile 25 Eylül 2013 Çarşamba günü olarak belirlendiği,
  • Bu çerçevede, e-birlik sistemi üzerinden 25 Eylül 2013 Çarşamba günü saat 00:01'den önce yapılacak beyanname başvurularına onay verilmeyeceği, belirtilen saatten itibaren 2013 ürünü için veri girişi yapılabileceği, ancak söz konusu beyannamelerin onayının saat 09:00'dan itibaren verileceği,
  • Birliklerinden elden yapılacak matbu ihracat beyannamelerinin de Gümrük Beyannameleri Şubesi tarafından 25 Eylül 2013 tarihinde 09.00'dan itibaren sisteme girilip onaylanmaya başlanacağı

hususları bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Hububat-Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi