Türkçe

2013 Yılı ÖTV'siz Yakıt Genel Uygulama

Sirküler Tarih/No: 31.12.2012/1149

Sayı

: ARGUYG2/14398

İstanbul,31.12.2012

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün yazısında,

- Kabotaj hattındaki deniz araçlarında ÖTV'si sıfırlanmış yakıt kullanılmasına 01.01.2004 tarihinden itibaren başlandığı, kararın uygulama esaslarını belirlemek üzere Maliye Bakanlığınca 6, 9, 10,14,23 ve 24 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliğleri ile söz konusu tebliğler kapsamında ve yıl içerisinde yapılan değerlendirmeler neticesinde ÖTV'siz yakıt uygulamasına yönelik her yıl uygulama talimatı yayımlandığı,

- Bu itibarla, 2013 yılında Yakıt Alım Defteri (YAD) düzenleme başvurularının 18.12.2012 tarihi itibariyle alınabileceği, "k” seri numaralı YAD düzenlenmesine 24.12.2012 tarihinde başlanacağı, uygulamanın kontrol ve takibinin ilgili Tebliğ'lerdeki esaslar ve ÖTV'siz Yakıt Bilgi Sistemine eklenen Genel Uygulama Talimatı ve Ekleri (14) ile 2013 Yılı Gemi Cinslerine Göre Yakıt Tüketim Kapasite Tespiti (7 sayfa) doğrultusunda yapılacağı,

bildirilmektedir.

2013 Yılı Genel Uygulama Talimatı ve Ek'leri Deniz Ticaret Odası web sayfası http://www.denizticaretodasi.org/ adresinde Ana Sayfada- Duyurular bölümünde yayınlanmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
AB ve Gemi Birliği Koordinasyon Şubesi