Türkçe

2013/28 Sayılı Genelge

Sirküler Tarih/No: 03.12.2014/870

Sayı

: ARGUYG1/10938

İstanbul,03.12.2014

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Deniz Ticaret Odası'ndan alınan yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce "2013/28 Sayılı Genelge” konulu ve 19.11.2014 tarihli Genelge (2014/25) ‘nin yayımlandığı bilgisi verilmektedir.

"Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Teslimleri” konulu 24.07.2013 tarih ve 2013/28 sayılı Genelge 6. Maddesi;

"6. Bir gün içerisinde yapılan teslimler teslim eden firma tarafından bu Genelge'nin Ek'inde yer alan Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Hükmünde Yapılan Eşya Teslim Listesi'ne kaydedilecek ve takip eden ilk iş gününün mesai saati bitiminden önce teslimin yapıldığı mahaldeki gümrük idaresine teslim edilecektir. Teslim edilen listeler idarede bu amaçla açılacak deftere her yılbaşından itibaren müteselsil numara alarak ve tarih verilerek kaydedilecektir. Sevk irsaliyeleri veya teslim fişleri/makbuzları anılan listeye eklenmeyecek; ancak ilgili firma tarafından gümrük idaresinin talebi halinde sunulmak üzere mevzuatta belirlenen süreler dahilinde firma tarafından muhafaza edilecektir” şeklinde olup,

Söz konusu Genelge (2014/25) ile, "ilk iş gününün” ibaresi, "ikinci iş gününün” olarak değiştirilmiştir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve-Gemi Birlikleri Koordinasyon Şubesi