Türkçe

2014 Yılı Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi (Revize)

Sirküler Tarih/No: 06.01.2014/9

Sayı

: EGT/158

İstanbul,06.01.2014

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06.01.2014 tarihli yazıda;

Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmaları ve bunlara bağlı olarak imzalanan Protokoller uyarınca ilgili Bakanlık tarafından sağlanan geçiş belgelerinin Türk taşımacılarına dağıtım işlemlerinin Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin, taşımaların sonlandığı ülkelere ait sefer sayıları ve mevcut geçiş belgeleri kotaları ile belge kullanım oranları dikkate alınarak güncellendiği

bildirilmektedir.

Bahse konu güncellemenin, Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasında (http://www.kugm.gov.tr/) yayımlandığı hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi