Türkçe

2014-2015 Akademik Yılı Jean Monnet Bursu

Sirküler Tarih/No: 02.01.2014/1

Sayı

: EGT/1

İstanbul,02.01.2014

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Avrupa Birliği Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 31.12.2013 tarihli yazıda;

Ülkemizin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi çerçevesinde; AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmış personel sayısının artırılması ve AB müktesebatının etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulması amacıyla AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı 2014-2015 akademik yılı başvurularının başladığı; anılan burs programı kapsamında toplam 170 kişiye burs sağlanacağı; kamu sektörüne %60, üniversitelere %30, özel sektöre ise %10 oranında kontenjan ayrılacağı ve sivil toplum kuruluşları çalışanlarının ise özel sektör kontenjanından anılan bursa başvuru yapabileceği,

Ülkemizin en prestijli burs programlarından olan Jean Monnet Burs Programı'nın son başvuru tarihinin 10 Şubat 2014 olduğu ve başvuru koşulları ile sınav sürecine ilişkin gerekli tüm bilgi ve belgelerin http://www.jeanmonnet.org.tr/ ve http://www.tim.org.tr/ internet sitelerinde yer aldığı

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi