Türkçe

2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Sirküler Tarih/No: 08.01.2019/14

Sayı

: 21-00147

İstanbul,07.01.2019

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda özetle; 2014/8 sayılı "Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar” ile şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemlerine yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümünün desteklendiği hususu hatırlatılarak, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin görüşleri ve Bakanlıklarının değerlendirmeleri sonucunda, 18 Ekim 2018 tarihli Bakanlık Makamı Onayı çerçevesinde, 2014/8 sayılı Karar'a ait Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nin, yeniden düzenlendiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, yeniden düzenlenen Genelge kapsamında uyumlaştırılmış olan EK-1 ve EK-4'ün, 14 Kasım 2018 tarihli ve 38866559 sayılı Genel Müdürlük Onayı ile yürürlüğe girdiği belirtilerek; bahse konu eklerin güncellenmiş versiyonları ile değişiklikleri gösteren ekli versiyonları iletilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

EKLER:
1-EK-1 Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Dikkat Edilecek Hususlar
2-EK-1 Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Dikkat Edilecek Hususlar-Değişiklikler
3-EK-4 Başvuru Formu (Test Raporları/Tarım Analiz Raporları İçin)
4-EK-4 Başvuru Formu (Test Raporları/Tarım Analiz Raporları İçin)-Değişiklikler

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
EK 1.pdf 175,05 KB İndir
EK-1-Degisiklikler.pdf 180,84 KB İndir
EK-4-Degisiklikler.pdf 145,83 KB İndir
EK-4.pdf 48,14 KB İndir