Türkçe

2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgeleri Desteği - Genelge Değişikliği

Sirküler Tarih/No: 30.10.2018/625

Sayı

: 5387-06343

İstanbul,30.10.2018

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 26.10.2018 tarihli yazıda; 2014/8 sayılı "Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar” ile şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemlerine yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümünün Ticaret Bakanlığı tarafından desteklendiği hususu hatırlatılmaktadır.

Konuyla ilgili olarak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden (İBGS) ve firmalarımızdan Ticaret Bakanlığı'na ulaşan talepler çerçevesinde, 2014/8 sayılı Karar'a ait Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nde öngörülen süreçlerin sadeleştirilmesi ve hızlandırılmasına ihtiyaç duyulduğunun anlaşıldığı ifade edilmektedir.

Bu itibarla, Bakanlık Makamının 18.10.2018 tarihli ve 4177 sayılı Onayı ile, "2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge” ve "EK-8 - Test/Analiz Raporlarına İlişkin İcmal Tablosu”nun yürürlüğe konulduğu bildirilmektedir.

Bahse konu Genelge değişikliğine ilişkin "Karşılaştırma Tablosu” ile "Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge”nin ekte yer alan birer örneğinin iletildiği, mezkur Genelge değişikliği uyarınca eklerde yapılacak diğer düzenlemelerin ayrıca duyurulacağı belirtilmektedir.

Diğer taraftan, bahse konu değişiklik Genelgesi ile, İBGS'ler tarafından test/analiz raporlarında her bir fatura için birden fazla sözleşme/ayrıntılı hizmet fiyat listesinin karşılaştırılması yerine, ihracatçı firmalarımız tarafından Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı olarak sunulacak veya akredite kuruluşlar tarafından düzenlenecek "EK 8 - Test/Analiz Raporlarına İlişkin İcmal Tablosu"nun incelenmesinin hükme bağlandığı bildirilmektedir.

Ayrıca, pazara girişte zorunlu olan tarım analiz raporlarının yanında (ön analizler gibi) pazara girişte avantaj sağlayan tarım analiz raporlarının da Ticaret Bakanlığınca desteklendiğinin netleştirilmesi amacıyla, pazara girişte avantaj sağlayan tarım analiz raporlarının sağlık/güvenlik sertifikası ile eşleştirilmesinin zorunlu olmadığına ilişkin açıklayıcı cümlenin, Genelge'ye eklendiği ifade edilmektedir.

Son olarak, desteğe konu yurt dışında düzenlenmiş fatura, banka dekontu, hesap ekstresi, kredi kartı ekstresi, çek vb. belgelerin düzenlendiği/alındığı ülke ile pazara giriş belgesinin/sertifikasının düzenlendiği ülkenin farklı ülkeler olması durumunda, bahse konu belgelerin mevzuata uygunluğunun, alındıkları/düzenlendikleri ülkede bulunan Ticaret

Müşaviri/Ticaret Ataşesi/Bakanlık Temsilcisine onaylatılması ve bu çerçevede ortaya çıkan karışıklığın giderilmesi için Genelge'de düzenleme yapıldığı bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

EKLER:
1 - 2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (1 sayfa)
2 - Karşılaştırma Tablosu (2 sayfa)
3 - EK 8 - Test/Analiz Raporlarına İlişkin İcmal Tablosu (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
EK1_Degisiklik Genelgesi.pdf 34,29 KB İndir
EK2_Karsilastirma Tablosu.pdf 55,14 KB İndir
EK3_EK 8 Test Analiz Raporlarina Iliskin Icmal Tablosu.pdf 14,18 KB İndir