Türkçe

2015-2016 Akademik Yılı Jean Monnet Bursu Başvuruları

Sirküler Tarih/No: 03.02.2015/75

Sayı

: EGT/976

İstanbul,03.02.2015

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı'ndan alınan 26.01.2015 tarihli yazıda;

Ülkemizin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmış kişi sayısının artırılması ve AB müktesebatının etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulması amacıyla, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı'nın 2015-2016 akademik yılı duyurusunun 26 Ocak 2015 tarihinde yayımlandığından bahisle,

2015-2016 Akademik yılında 210 kişinin Jean Monnet Bursu'ndan yararlanabileceği; kamu sektörüne %60, üniversitelere %30, özel sektöre ise %10 oranında kontenjan ayrıldığı; sivil toplum kuruşu çalışanlarının özel sektör kontenjanından bursa başvuru yapabildiği,

Ülkemizin en uzun soluklu ve prestijli burs programlarından olan Jean Monnet Burs Programı'nın son başvuru tarihinin 6 Mart 2015 olduğu; bursun kapsamı, başvuru koşulları ve sınav sürecine ilişkin gerekli tüm bilgi ve belgelerin Avrupa Birliği Bakanlığı (http://www.ab.gov.tr/) ve Jean Monnet Burs Programı (http://www.jeanmonnet.org.tr/) internet sitelerinde yer aldığı,

Jean Monnet bursiyerlerinin AB üyesi ülkelerde, AB müktesebatının çeşitli başlıklarında yüksek lisans öğrenimi gördüğü, araştırma programlarına katıldığı, AB'ye ilişkin önemli bir birikim ve vizyonla ülkelerine geri dönerek edindikleri deneyimlerle Türkiye'nin katılım sürecine farklı boyutlarda çok değerlerli katkılar sağladığı

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi