Türkçe

2016 Ürünü Kuru Üzüm Tane Adedi

Sirküler Tarih/No:24.10.2016/882

Sayı

:9089

İstanbul,21.10.2016

İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan bir yazıda,

  • TS 3411 Çekirdeksiz Kuru Üzüm Standardının 4.2.4 Boy Özellikleri maddesinde yer alan "Çizelge 5. Tane Sayısına Göre Üzüm Boyları” tablosunun 2016 ürünü çekirdeksiz kuru üzüm için aşağıdaki çizelgede yer alan şekilde uygulanması yönündeki taleplerinin, Ekonomi Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü'ne iletilmesinden bahisle,
  • Konu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nün Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü'ne iletmiş olduğu 13.10.2016 tarih ve 112314 sayılı yazısına atfen; "mezkur üründe Bazı Tarım ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/21)" gereği, söz konusu çizelgenin 13.10.2016 tarihinde Tareks'te ilan edildiği ve ilgili düzenlemenin yıl sonu mevzuat güncelleme çalışmalarında anılan Tebliğe yansıtılacağı"

hususları bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi

 

TS 3411 Çekirdeksiz Kuru Üzüm Standardı;

Çizelge 5. Tane Sayısına Göre Üzüm Boyları

2016 ürünü için 100 g ÇKÜ'deki tane adedi

Çok İri (Jumbo)

İri (standart)

Orta (medium)

Küçük (small)

Çok küçük

(small-small)

250'ye kadar

251-330

331-440

441-550

551 ve üzeri