Türkçe

2017 Ürünü Kuru Üzüm Tane Adedi

Sirküler Tarih/No: 25.10.2017/804

Sayı

: 9000

İstanbul,25.10.2017

 

İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan bir yazıda,

TS 3411 Çekirdeksiz Kuru Üzüm Standardının 4.2.4 Boy Özellikleri maddesinde yer alan "Çizelge 5. Tane Sayısına Göre Üzüm Boyları” tablosunun 2017 ürünü çekirdeksiz kuru üzüm için aşağıdaki çizelgede yer alan şekilde uygulanması yönündeki taleplerinin, Ekonomi Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü'ne iletilmesinden bahisle,

Konu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'nın Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü'ne iletmiş olduğu yazısında; " Bazı Tarım ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği'' gereği, söz konusu çizelgenin 2017 ürünü çekirdeksiz kuru üzümde uygulanmasının uygun görüldüğü, 16.10.2017 tarihte Tareks'te ilan edildiği ve ilgili düzenlemenin yıl sonu mevzuat güncelleme çalışmalarında anılan Tebliğe yansıtılacağı "hususlarının bildirildiği belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi

 

TS 3411 Çekirdeksiz Kuru Üzüm Standardı;

Çizelge 5. Tane Sayısına Göre Üzüm Boyları

2017 ürünü için 100 g ÇKÜ'deki tane adedi

Çok İri (Jumbo)

İri (standart)

Orta (medium)

Küçük (small)

Çok küçük
(small-small

200'ye kadar

201-280

281-380

381-500

501 ve üzeri