Türkçe

2017 Yılı Meslek Belirleme Faaliyetleri

Sirküler Tarih/No: 28.10.2016/907

Sayı

: EGT/9342

İstanbul,28.10.2016

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nden alınan 13.10.2016 tarihli yazıda;

İlimizdeki İstihdam ve Mesleki Eğitim politikalarının oluşturulması, işsizliğin azaltılması, işgücünün istihdam edilebilirliğinin arttırılması, işsizlik sorununun sosyal etkilerinin azaltılması ve işverenlerin nitelikli işgücü ihtiyacının giderilmesi amacıyla "4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kuruluş Kanunu”nun 13. maddesi ve 21.10.2008 tarih ve 27031 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde, 2017 yılı Ocak ayı içerisinde yapılacak olan "İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu” toplantısında, "İlimizin 2017 Yılı Mesleki Eğitim Planı”nın karara bağlanacağı

bildirilmektedir.

Bu çerçevede; anılan İl Müdürlüğü'ne iletilmesini teminen 2017 yılında işsizlere yönelik olarak meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimlerinin ve nitelikli işgücü ihtiyacının hangi mesleklerde yapılacağının belirlenmesi için istihdamında zorluk çekilen meslekler (mesleklerin Türk Meslekler Sözlüğüne - http://esube.iskur.gov.tr/Meslek/meslek.aspx - uygun olarak yazılması) ile bu mesleklerde ihtiyaç duyulan tahmini kişi sayısına ilişkin bilgilerin 31 Ekim 2016 tarihine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi