Türkçe

2018 Çok Girişli Geçiş Belgeleri

Sirküler Tarih/No: 22.01.2018/55

Sayı

:EGT/591

İstanbul,22.01.2018

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan iletilen yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15.01.2018 tarihli yazıda;

Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin 20. Maddesi ile 08.01.2018 tarih ve E.1553 sayılı Makam Oluru' na istinaden hazırlanan 2018 yılı Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda ve Portekiz'e ait çok girişli geçiş belgelerine ilişkin tahsis listesinin Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü internet sayfasında (http://www.kugm.gov.tr/) yayınlandığı bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, adına çok girişli geçiş belgesi tahsis edilen firmaların söz konusu belgeleri yukarıda anılan Yönergenin 20. Maddesinin A/Dağıtım Usulü bölümünün dördüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ait ilgili dağıtım bürolarından teslim almaları gerektiği belirtilmekte olup, bahse konu belgelerin sahipleri tarafından alınmaması halinde belge haklarının kaybolacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi