Türkçe

2018 Ürünü Çekirdeksiz Kuru Üzüm Tane Boy ve Grup Tip Özellikleri

Sirküler Tarih/No:22.10.2018/619 

Sayı

:5054-06225

İstanbul,22.10.2018

İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 17.10.2018 tarihli bir yazıda özetle;

· TS 3411 Çekirdeksiz Kuru Üzüm Standardının 4.2.4. Boy Özellikleri maddesinde yer alan Çizelge 5'in ve "4.2.2. Grup ve Tip Özellikleri” bölümünde bulunan "Çizelge 2. Ağartılmamış ve Ağartılmış Kuru Üzümlerin Tip Özellikleri” tablosundaki puanlama kısmının 2018 ürünü çekirdeksiz kuru üzümler için Ek'te sunulan tablolardaki haliyle uygulanması yönündeki taleplerinin, Ticaret Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü'ne iletildiği,

· Konu ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı'nın yazısında; anılan üründe "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği” gereği, söz konusu çizelgelerin 2018 ürünü çekirdeksiz kuru üzümde uygulanmasının uygun görüldüğü, 04.10.2018 tarihinde TAREKS'te ilan edildiği ve ilgili düzenlemenin yılsonu mevzuat güncelleme çalışmalarında anılan Tebliğe yansıtılacağının bildirildiği,

· İlişik duyurunun ilgili Birliğimiz üyelerine duyurulması

 hususlarının bildirilmekte olduğu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi

EK : Çekirdeksiz Kuru Üzüm Standardı (1 Sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Cekirdeksiz_Kuru_Uzum_Standardi_00009783.pdf 63,68 KB İndir