Türkçe

2018 Ürünü Kuru İncir İlk Yükleme Tarihi

Sirküler Tarih/No: 14.08.2018/497

Sayı

: 5015-05142

İstanbul,14.08.2018

 

İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan bir örneği ilişik 13/08/2018 tarihli yazıda özetle;

· Kuru İncir ihracatı her sezon başında Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu ve akabinde kuru incir ihracatçılarının katılımları ile gerçekleşen Danışma niteliğinde Genel Kurul Toplantısında önerilen, ayrıca Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan ilk yükleme tarihinde başlamakta, belirlenen ilk yükleme tarihinden önce yeni mahsul kuru incir ihracatına izin verilmediği,

· Bu çerçevede, 2018 ürünü kuru incir ilk yükleme tarihi, 16.08.2018 tarihinde yapılacak olan Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Toplantısı'nda alınacak karar ve akabinde yapılacak kuru incir Danışma niteliğinde Genel Kurul Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler çerçevesinde belirlenecek ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması müteakip ivedilikle tüm İhracatçı Birliklerine bildirileceği,

· Belirlenecek olan ilk yükleme tarihinden önce yeni ürün (2018 mahsulü) kuru incir ihracatı yapılamayacağına ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı bilgi verildiği, daha önce stoklarında 2017 ürünü kuru incir olduğunu beyan eden ve bu stokları yerinde tespit edilen ihracatçı firmaların, belirlenecek ilk yükleme tarihine kadar 2017 ürünü kuru incir ihracatına devam edebileceği hususları bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi

EK: EİB yazısı. (1 Sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
eib_yazi_kuru_incir_ilk_yukleme_14.8.2018.pdf 822,74 KB İndir