Türkçe

2019 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ

Sirküler Tarih/No: 17.10.2018/609

Sayı

: 5297-06117

İstanbul,17.10.2018

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 16.10.2018 tarihli yazıda; ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarının her yıl yeniden düzenlendiği hususu hatırlatılarak, 2019 yılında uygulanacak oran ve miktarların tespitine ilişkin çalışmaların başlamış bulunduğu ifade edilmektedir.

16 Ekim 2018 tarih ve 30567 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2019 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ'de, ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında, ilgili şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve taleplerinin uluslararası yükümlülüklerimiz de göz önünde bulundurularak değerlendirmeye alınacağının ifade edildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, ithale konu eşyanın ticari tanımı ve gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilerek, tatbik edilmesi talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına veya miktarına ilişkin gerekçeli taleplerin;

- Şirketler ve sivil toplum kuruluşları için bu Tebliğ yayımlandıktan sonra 20 gün içinde,

- Kamu kurum ve kuruluşları için ise 1 Kasım 2018 tarihine kadar,

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ithalatrejimi@ticaret.gov.tr elektronik posta adresine, ilgililerin kurumsal elektronik posta adresinden iletilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Gerekçeli taleplerin ekte yer alan form yoluyla iletilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek: Başvuru Formu (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_16.10.2018.pdf 336,18 KB İndir