Türkçe

2020 ÜGD Mevzuat Revizyon Çalışmaları

Sirküler Tarih/No:25.11.2019/641

Sayı

:1746-06803

İstanbul,25.11.2019 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda; 2020 yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatı revizyon hazırlık çalışmaları kapsamında, çevrenin korunmasına dair, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/3), Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/6), Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/7) ve Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/23) ile ilgili olarak hazırlanan ekli taslak metinler iletilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen üyelerimizce, söz konusu tebliğ taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerin ekli form vasıtasıyla 25 Kasım 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Ek:
1 - Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020/3, 2020/6, 2020/7, 2020/23 sayılı Tebliğler (77 sayfa)
2 - Form (1 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
2020_UGD.pdf 1.862,03 KB İndir
Form_2020 UGD.doc 30,50 KB İndir