Türkçe

2021 Ürünü Aflatoksinli Kuru İncir Oranı ve İmha Edilmesi

Sirküler Tarih/No:26.10.2021/690

Sayı

:120-2782

İstanbul,26.10.2021

 

 İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden (EİB) alınan bir yazıda; Aflatoksinli İncirlerin İmhası Projesi kapsamında EİB yetkililerince yapılan işletme ziyaretleri, üyelerden alınan görüşler ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda; 2021/22 sezonunda EİB yetkililerine teslim edilecek olan 2021 ürünü kuru incirlerde aflatoksin oranının % 1 olması ve yeni mahsul ürünlerin 21 Ekim 2021 tarihi itibariyle firmalardan teslim alınmaya ve imha edilmeye başlanmasının kararlaştırıldığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede "Aflatoksinli Kuru İncirlerin İşletmelerde Kontrolü, Teslim Alınması, İmha Edilmesi ve Geri Ödemeye İlişkin Uygulama Şartnamesi” ile "Ödeme ve Devir Dilekçe” örnekleri Ek'te yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi

Ekler: 1) Uygulama Şartnamesi ( 2 Sayfa)
           2) 2 Adet Dilekçe Örneği (2 Sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
EK_03 Dilekçesi Ornegi-birlestirildi.pdf 357,83 KB İndir
EK_03 Uygulama Sartnamesi.pdf 205,66 KB İndir